Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng

Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng với nhiều lý do khất nợ của người vay, như thời gian gần đây do chịu ảnh hưởng dịch bệnh covid 19, tình hình dịch bệnh làm ảnh hường đến thu nhập của người vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng không có khả chi trả thì có thể làm đơn xin hoãn trả nợ gửi cho tổ chức tín dụng nơi người vay theo mẫu đơn sau:

Mục lục:
1. Gia hạn nợ là gì?
2. Mẫu đơn đề nghị gia hạn nợ ngân hàng thông dụng.
3. Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng do dịch bệnh covid 19.

1. Gia hạn nợ là gì, những trường hợp được gia hạn?

1.1. Gia hạn nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận.

Gia hạn nợ được quy định là một trong các biện pháp xử lý rủi ro của các Tổ chức tín dụng.

Cơ cu nợ là việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ đối với khoản nợ (gốc, lãi) của khách hàng.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc Quỹ bảo lãnh tín dụng chấp thuận thay đổi các kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi) đã thỏa thuận trước đó trong Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký mà không thay đổi thời hạn nhận nợ bắt buộc.

1.2. Những trường hợp nào được gia hạn nợ tín dụng khi khách hàng gặp rủi ro do một trong các trường hợp Theo khoản 1, 3 và 4 Điều 7 Thông tư 57/2019/TT-BTC, một trong các điều kiện được gia hạn nợ là thuộc đối tượng được gia hạn nợ. Đối tượng được gia hạn nợ là người thuộc một trong các điều kiện dưới đây:

  • Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

1.3. Điều kiện xem xét gia hạn nợ.

Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 57/2019/TT-BTC, để được gia hạn nợ, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thuộc đối tượng được xem xét gia hạn nợ;
  • Gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Dẫn đến không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký;
  • Có phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ khả thi sau khi được gia hạn nợ;
  • Khoản nợ của khách hàng đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Hoặc chưa được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhưng Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định, đánh giá nếu áp dụng biện pháp điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thì khách hàng cũng không trả được nợ (gốc, lãi) cho Quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

1.4. Thời gian gia hạn nợ

Theo khoản 3, 4 Điều 11 Thông tư 57/2019/TT-BTC, thời hạn trả nợ được quy định như sau:

– Một khoản nợ có thể được gia hạn nợ nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời hạn nhận nợ bắt buộc sau khi khoản nợ được gia hạn không vượt quá thời hạn nhận nợ bắt buộc tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ:

“c) Căn cứ vào hợp đồng bảo lãnh tín dụng và chứng thư bảo lãnh, Quỹ bảo lãnh tín dụng quyết định thời hạn nhận nợ bắt buộc, kỳ hạn trả nợ, lãi suất nhận nợ bắt buộc áp dụng cho khoản trả nợ thay. Thời hạn nhận nợ bắt buộc không quá 1/3 thời hạn cho vay trong hạn của khoản vay được bảo lãnh”.

– Trường hợp gia hạn nợ, Quỹ bảo lãnh tín dụng điều chỉnh thời hạn nhận nợ bắt buộc trong Hợp đồng nhận nợ bắt buộc.

2. Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng thông dụng

Đối với gia hạn nợ thì đó là quyền của người vay nhưng chỉ được áp dụng cho những khách hàng nào có mục đích chính đáng, cần thêm thời gian để chuẩn bị tài chính trả nợ

Download: Mẫu đơn đề nghị gia hạn nợ ngân hàng thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ

Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG……………………………………

Tên người vay:…………………………………………………………………………………………………….

Nợ vay NH số tiền:………………………………………………………………………………………………

Hợp đồng tín dụng số:……………………………………… ngày……tháng…….năm……..

Đã trả nợ được, số tiền gốc:……………………………… số tiền lãi:…………………………………..

Còn nợ lại…………………………………………………………………………………………………………..

Hạn phải trả vào ngày……tháng…….năm……..

Lý do chậm trả:

– ………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………..

-…………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị chi nhánh NH …..gia hạn:

– Số nợ gốc đến ngày……tháng…….năm……..

– Số nợ lãi đến ngày……tháng…….năm……..

Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.

 

Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng do dịch bệnh covid 19 làm mất khả năng trả nợ

Download: Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng do dịch bệnh covid 19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN XIN GIÃN NỢ
(V/v: xin giãn nợ ngân hàng)

Kính gửi: – Giám đốc chi nhánh ngân hàng…………….- Chi nhánh…………

  • Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid – 19;
  • Căn cứ Hợp đồng cho vay tín dụng số……ngày… tháng… năm…

Tôi tên là:…………………             Sinh ngày:………………
Chứng minh nhân dân:……………   Nơi cấp:…………….     Ngày cấp:…………..
Địa chỉ thường trú:………………………
Nơi ở hiện nay:…………………………
Số điện thoại:…………………….

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý ngân hàng một việc như sau:

Vào ngày… tháng… năm…, tôi có ký kết một hợp đồng cho vay với ngân hàng………. tại chi nhánh…….. Trong hợp đồng, tôi vay ngân hàng số tiền……… với lãi suất cho vay là…………, chính sách trả trong vòng……. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trả nợ từ ngày…… tháng…… năm..… đến ngày..… tháng..… năm….., dịch Covid – 19 đã bùng phát và lan rộng cùng với đó là giai đoạn cách ly xã hội, phòng chống Covid. Dịch bệnh này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của gia đình tôi và thu nhập bị sụt giảm dẫn tới việc gia đình tôi gặp khó khăn trong việc trả nợ đúng hạn.

Căn cứ khoản 1 và 3 Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ:

Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

1. Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi (bao gồm cả số dư nợ của các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

…….

c) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ quy định tại khoản 1, 2 Điều này trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phù hợp mức độ ảnh hưởng của dịch Covid – 19

….”

Do dịch bệnh, đột nhiên mất khả năng trả nợ đúng hạn khi nguồn thu nhập giảm nên tôi làm đơn này kính xin quý ngân hàng:

– Xem xét và đánh giá lại khả năng trả nợ của gia đình tôi

– Hỗ trợ giãn nợ từ ngày… tháng… năm… tới ngày… tháng… năm… và áp dụng thời gian đáo hạn…..

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều là đúng sự thật và tôi xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo
– Hợp đồng cho vay tín dụng số…..
– Báo cáo tài chính (kết quả kinh doanh)……

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

» Tư vấn pháp luật tài chính và ngân hàng

» Quy định về vay tín chấp ngân hàng là gì?

Trên đây là mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng.