Tư vấn luật cho dự án xây dựng trung tâm thương mại

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp ở Hà Nội, muốn đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại tại Long Biên, vậy công ty luật có thể tư vấn trình tự và thủ tục?

Luật sư trả lời: Trước tiên, SB Law xin cảm ơn Anh đã quan tâm đến dịch vụ của bên em.

Để hai bên có cơ sở làm việc và trao đổi thêm, trước tiên Anh vui lòng cung cấp cho SBLaw những thông tin dưới đây:

1) Nguồn vốn để đầu tư xây dựng;

2) Đất của dự án đã được cấp chưa?

3) Nếu đã có thì Anh vui lòng chuyển cho bên em bản sao;

3) Bên Anh đã mô tả, xây dựng dự án này chưa;

4) Công ty của Anh là công ty nhà nước hay công ty có vốn hoàn toàn của tư nhân;

5) Công ty của Anh có ngành nghề trung tâm thương mại, siêu thị chưa?

Sau khi nhận được những thông tin này, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể.