Bảng giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án

Bảng giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án. Bảng giá thuê luật sư tư vấn, khởi kiện, giải quyết vụ án, tranh tụng tại Tòa án các vụ án dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, kinh tế, lao động, sở hữu trí tuệ. Công ty luật cung cấp dịch vụ khởi kiện các vụ án trong mọi lĩnh vực khác nhau, dưới đây là báo giá thuê luật sư khởi kiện vụ án trong từng giai đoạn để quý khách tham khảo, hình dung, sẽ tính lại sau khi có thông tin cụ thể. 

Bảng giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện trong các vụ án

I. Bảng giá dịch vụ khởi kiện, tranh tụng trong một số vụ án

1. Chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp Đất đai

– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp đất đai ở cấp sơ thẩm là từ 25.000.000 VNĐ.
– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp đất đai ở cấp phúc thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
– Phần trăm giá trị tài sản, phí công tác, hòa giải cơ sở

2. Giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án hành chính

– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hành chính ở cấp sơ thẩm là từ 25.000.000 VNĐ.
– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hành chính ở cấp phúc thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
– Công tác phí. 

3. Giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án Hình sự

– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hình sự ở cấp sơ thẩm là từ 25.000.000 VNĐ.
– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án hình sự ở cấp phúc thẩm là từ 25.000.000 VNĐ.
– Chưa bao gồm công tác phí, giai đoạn Điều tra (nếu có).
» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

4. Chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình

– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình ở cấp sơ thẩm là từ 10.000.000 VNĐ (thuận tình), có chia tài sản, con cái 20 triệu trở lên. 
– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án ly hôn, tranh chấp hôn nhân gia đình ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.
– Phần trăm giá trị tài sản, công tác phí.

5. Chi phí, giá dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp kinh tế

– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án kinh tế ở cấp sơ thẩm là từ 25.000.000 VNĐ. 
– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án kinh tế ở cấp phúc thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
– Phần trăm giá trị tài sản, công tác phí.

6. Giá thuê luật sư khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại tại trọng tài

– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp thương mại ở cấp sơ thẩm là từ 25.000.000 VNĐ.
– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án tranh chấp thương mại ở cấp phúc thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
– Phần trăm giá trị tài sản, công tác phí.

7. Giá, chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp lao động

– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án lao động ở cấp sơ thẩm là từ 20.000.000 VNĐ.
– Giá thuê luật sư khởi kiện và tranh tụng tại Tòa án đối với vụ án lao động ở cấp phúc thẩm là từ 15.000.000 VNĐ.

II. Nội dung dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án

Văn phòng luật sư thực hiện vụ việc trong khuôn khổ dịch vụ và yêu cầu của khách hàng theo quy trình thực hiện dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án từ khi tiếp nhận thông tin cho đến khi thực hiện vụ việc theo dịch vụ hợp đồng pháp lý.

Trình tự thực hiện công việc:
– Nghe, tiếp nhận thông tin, hồ sơ vụ việc khởi kiện vụ án từ khách hàng
– Nghiên cứu hồ sơ vụ việc khởi kiện vụ án
– Tư vấn chi tiết thủ tục khởi kiện vụ án
– Soạn thảo hồ sơ khởi kiện vụ án
– Nộp hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự tại cơ quan có thẩm quyền
– Theo dõi việc xử lý hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền
– Tham gia tranh tụng tại Tòa Án để bảo vệ quyền lợi của khách hàng
– Hỗ trợ thi hành quyết định của Tòa án về vụ việc.

Khi quý khách hàng có như cầu cần luật sư tư vấn, khởi kiện và báo chi phí về trường hợp của mình xin gọi số Điện thoại: 0768236248 Chat Zalo

» Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

» Dịch vụ Luật sư tranh tụng tại Tòa án

Liên hệ luật sư để tính chi phí cho vụ việc của mình, để luật sư tham gia bảo vệ trước các Cơ quan tố tụng giúp quý khách.