Luật sư biện hộ trong các vụ án

luật sư biện hộ là dùng lời lẽ để bảo vệ cho ý kiến của mình, chứng minh rằng ý kiến đó đúng về mặt pháp lý hoặc luân lý và khiến người khác phải chấp nhận ý kiến biện hộ của luật sư.

Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động tranh tụng của luật sư tại phiên tòa nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo. Luật sư còn giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án một cách khách quan, đúng pháp luật, tránh những vụ án oan, sai, góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp. luat su bien ho:

– Luật sư tham gia biện hộ trong các vụ án:
+ Luật sư biện hộ các vụ án Dân sự;
+ Luật sư biện hộ các vụ án Hình sự;
+ Luật sư biện hộ các vụ án về Đất đai;
+ Luật sư biện hộ vụ án Kinh doanh thương mại;
+ Luật sư biện hộ vụ án Lao động;
+ Luật sư biện hộ vụ án Hôn nhân gia đình;
+ Luật sư biện hộ vụ án Hành chính….

Luật sư tư vấn cho khách hàng từ giai đoạn tiền tố tụng (trước khi khởi kiện) theo yêu cầu của khách hàng. Trong trường hợp vụ việc đã được giải quyết thông qua hòa giải, thương lượng, tư vấn khởi kiện nếu có căn cứ thì sẽ tư vấn cho khách hàng về thủ tục khởi kiện, soạn thảo đơn khởi kiện, xây dựng hồ sơ khởi kiện để nộp tại Tòa án có thẩm quyền. Sau khi vụ án được thụ lý giải quyết, Luật sư tham gia tố tụng với tư cách Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Ngoài ra, tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền để thay mặt khách hàng tham gia toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, luật sư biện hộ tại phiên tòa.

» Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án

» Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

Luật sư biện hộ trong các vụ án dân sự, hành chính, hình sự, các vụ án khác theo yêu cầu của quý khách hàng, xin liên hệ: