Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai ở Hà Nội

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai ở Hà Nội. Khi có vướng mắc về tư vấn thủ tục đất đai hay giải quyết tranh chấp đất mà quý khách vẫn chưa giải quyết được và muốn đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của mình. Xin hãy liên hệ với luật sư, chuyên viên đất đai qua sơ điện thoại để được giải đáp

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội
Điện thoại: 0768236248 Chat Zalo

1. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai:
Các lĩnh vực tư vấn pháp luật đất đai tại Hà nội co khách hàng gồm nhưng không giới hạn:
– Tư vấn tranh chấp đất về Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, thuê đất
– Tư vấn tranh chấp về chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quá trình đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất;
– Tư vấn tranh chấp đối về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhà ở…;
– Tư vấn giải quyết vướng mắc trong quá trình chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tranh chấp về đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhà ở;
– Tư vấn giải quyết về thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;
– Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về Đất đai khác theo quy định pháp luật.

2. Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Hà Nội
Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng chúng tôi thực hiện các công việc để giải quyết tranh chấp đất đai như sau:
– Nghiên cứu các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp;
– Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến vụ việc;
– Làm việc với khách hàng để thu thập thêm thông tin về vụ việc;
– Tư vấn đánh giá tình trạng pháp lý và đề xuất phương án giải quyết vụ việc;
– Tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng thu thập, chuẩn bị tài liệu và chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ việc tại tòa án theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn cho khách hàng về thủ tục tố tụng áp dụng cho vụ việc trong quá trình cung cấp dịch vụ;
– Soạn thảo đơn khởi kiện, văn bản yêu cầu giải quyết tranh chấp, văn bản nêu ý kiến của khách hàng nộp cho ủy ban nhân dân, tòa án có thẩm quyền (trường hợp tòa án yêu cầu);
– Đọc, nghiên cứu, sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ việc có trong hồ sơ của Tòa án theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong quá trình tham gia tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm;
– Phân tích pháp lý đối với các chứng cứ hoặc lập luận của các bên có liên quan để đưa ra các lập luận và quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
– Cử người làm đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thay mặt khách hàng tham gia tố tụng tại Tòa;
– Đại diện cho khách hàng tham gia các buổi hòa giải theo quy định giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất;
– Chỉ định luật sư làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa;
– Thông báo, cập nhật quá trình giải quyết vụ việc và kết quả vụ việc cho khách hàng bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc gọi điện thoại.

» Công ty tư vấn luật tại Hà Nội

» Tư vấn luật Dân sự tại Hà Nội

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai ở Hà Nội