Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Luật sư Nguyễn Thanh Hà là Luật sư điều hành của công ty luật SBlaw

Ông Nguyễn Thanh Hà là Giám đốc – Luật sư điều hành của chúng tôi và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hà đã từng làm việc cho Investconsult Group, S-Fone và VC Corporation. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, ông Hà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng và lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và Internet. Ngoài ra Luật sư Nguyễn Thanh Hà còn là giảng viên thỉnh giảng về môn Pháp Luật Kinh Doanh tại Học Viện Tư Pháp thuộc Bộ Tư Pháp.

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn đầu tư
Tư vấn hợp đồng
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn bất động sản
Tư vấn viễn thông và truyền thông

Thành viên
Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội
Giảng viên Thỉnh giảng của Học viện Tư Pháp
Thành viên Hội luật gia Hà Nội
Thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam

Quá trình đào tạo
Thành viên công ty SB law được qua đào tạo chuyên môn:
Thạc sĩ Luật Kinh Doanh quốc tế, Đại học FranÇois – Rabelais de Tours, Cộng hoà Pháp (2002-2005).
Cử nhân Luật Kinh tế – Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội (1998-2002).
Chứng chỉ đào tạo Luật, Hiệp hội các Trường Đại học khối Pháp ngữ – Francophonie (1998-2002).
Chứng chỉ đào tạo Luật Thương mại, Nhà Pháp luật Việt – Pháp (1998-2002).
Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp (2005-2006).
Chứng chỉ đào tạo về Pháp luật và Nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2007).
Sẽ giúp cho quí vị những dịch vụ giá trị đích thực.

» Luật sư tư vấn luật dân sự