Luật gia Phạm Công Anh

Luật gia Phạm Công Anh là chuyên viên tư vấn pháp luật của công ty luật An Ninh. Ông đã từng tham gia trong nhiều lĩnh vực pháp luật như: lĩnh vực dân sự, hình sự, sở hữu trí tuệ, thương mại, đất đai, xây dựng. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, Luật gia Công Anh đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, dân sự bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng như khai thác khía cạnh bồi thường thiệt hại, thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng và lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và Internet, tư vấn về hình sự.
Luat gia Pham Cong Anh
Số điện thoại liên hệ: .0768.236.248.
Chi hội luật gia, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Email: luatgiaconganh@gmail.com

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn luật dân sự
Tư vấn luật hình sự
Tư vấn bất động sản
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn đầu tư
Tư vấn hợp đồng
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn viễn thông và truyền thông

Quá trình đào tạo chuyên môn:
Tham gia khoá đào tạo Thạc sĩ luật, Học viện Khoa học Xã hội.
Chứng chỉ Khoá đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.
Cử nhân Luật Kinh tế – Đại học Mở Hà Nội.
Cử nhân Kinh tế – Đại học Thương Mại.
Tín chỉ nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ – Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
Đã tham gia công tác tại công ty luật SB law.
Tham gia công tác tại công ty luật An Ninh law.
Làm Luật sư tại Văn phòng luật sư Thắng
Hội viên chi hội luật gia, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Hội luật gia thành phố Hà Nội
Luật gia Phạm Công Anh Sẽ giúp cho quí khách hàng những dịch vụ có giá trị đích thực.

» Luật sư Phạm Công Anh

» Công ty luật An Ninh

Luật Gia Phạm Công Anh: