Giấy tờ cần chuẩn bị đăng ký sở hữu trí tuệ

Công ty chúng tôi muốn đăng ký nhãn hiệu và bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Luật sư trả lời: Để đăng ký nhãn hiệu và bản quyền, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu sau:

– Đối với đăng ký nhãn hiệu:
+ Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký
+ Giấy Ủy quyền (Gửi lại cho quý vị khi nhận được yêu cầu).

– Đối với đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:
+ 02 Mẫu tác phẩm cần đăng ký
+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh.
+ Bản mô tả (SB law sẽ giúp khách hàng viết bản mô tả theo đúng quy định của pháp luật)
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Quý Công ty (Gửi lại cho quý vị khi nhận được yêu cầu)
+ Giấy xác nhận (Gửi lại cho quý vị khi nhận được yêu cầu)
+ Giấy Ủy quyền (Gửi lại cho quý vị khi nhận được yêu cầu)

» Dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ

» Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Gử giấy tờ cần chuẩn bị đăng ký sở hữu trí tuệ qua email, zalo để tư vấn và báo phí đăng ký: