Giấy tờ cần chuẩn bị đăng ký Sở hữu trí tuệ

Giấy tờ cần chuẩn bị đăng ký sở hữu trí tuệ. Công ty chúng tôi muốn đăng ký nhãn hiệu và bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Giấy tờ cần chuẩn bị đăng ký Sở hữu trí tuệ gồm những gì?

Luật sư trả lời: Để đăng ký nhãn hiệu và bản quyền, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu sau:

– Đối với đăng ký nhãn hiệu:

+ Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký
+ Giấy Ủy quyền (Gửi lại cho quý vị khi nhận được yêu cầu).

– Đối với đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:

+ 02 Mẫu tác phẩm cần đăng ký
+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh.
+ Bản mô tả
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Quý Công ty
+ Giấy xác nhận
+ Giấy Ủy quyền
(khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ giúp khách hàng viết bản mô tả theo đúng quy định của pháp luật và gửi lại cho khách hàng các giấy tờ cần thiết)

» Dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ

» Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Gửi giấy tờ cần chuẩn bị đăng ký sở hữu trí tuệ qua điện thoại, zalo, email để tư vấn và báo phí đăng ký: