Tư vấn thành lập công ty trong nước

Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước tại Hà Nội và Thành phố Hòa Chí Minh

1. Tư vấn sơ bộ:

Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục thành lập Công ty được thực hiện thông qua hai giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1:  Đăng ký thành lập Công ty

Việc đăng ký thành lập công ty được tiến hành tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh, kết quả của giai đoạn này là việc  được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. Thời gian hoàn tất Giai đoạn này là khoảng từ năm đến bảy (5 – 7) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ theo quy định.

 Giai đoạn 2: Đăng ký con dấu Doannghiệp

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, Quý Khách hàng sẽ thực hiện thủ tục Đăng ký con dấu của Công ty tại cơ quan Công an TP. Hồ Chí Minh.Thời gian hoàn tất Giai đoạn này là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Cung cấp thông tin về công ty muốn thành lập:

a. Tên của Công ty:

Theo quy định hiện hành, tên của Công ty gồm hai thành tố là loại hình công ty

(Công ty TNHH …, công ty Cổ phần…) và “TÊN RIÊNG”.

Quý Khách hàng được quyền chủ động chọn TÊN RIÊNG nhưng phải đảm bảo không bị trùng trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, để tránh trường hợp này Quý Khách hàng vui lòng cung cấp cho chúng tôi ít nhất ba (03) Tên riêng để chúng tôi tra cứu trước khi tiến hành soạn thảo hồ sơ.

b. Trụ sở của Công ty:

Không được sử dụng Nhà chung cư làm trụ sở của Công ty;

2. Phạm vi dịch vụ thành lập của SB Law:

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ thành lập doanh nghiệp cụ thể bao gồm:

a. Tư vấn pháp lý về thủ tục thành lập Công ty;

b. Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc thành lập Công ty;

c. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;

d. Theo dõi và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

e. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

f. Tiến hành thủ tục đăng ký con dấu của Công ty;

g. Tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

3. Phí dịch vụ thành lập công ty của SB Law:

Với phạm vi Công việc nêu tại Mục 2, thì mức Phí dịch vụ là: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng).
Phí dịch vụ này chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

>> Tư vấn trước thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty: