Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

Thời điểm mời người bào chữa tham gia tố tụng, thời điểm bị can mời luật sư từ khi nào? theo qui định của pháp luật thì thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng tại Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 được qui định như sau:

“Điều 74. Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.

Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.”

Do vậy, có thể mời người bào chữa ngay từ khi bị khởi tố bị can.

» Mời luật sư bào chữa từ khi nào?

» Thủ tục mời luật sư bào chữa

Lời khuyên là mời luật sư bào chữa càng sớm càng tốt, liên hệ: