Bị can kêu oan thì kiểm sát viên phải trực tiếp lấy lời khai

Trường hợp người bị khởi tố không thừa nhận hành vi phạm tội, kêu oan thì kiểm sát viên phải trực tiếp tham gia lấy lời khai.

VKSND Tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 07 hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020. Hướng dẫn nêu các nhiệm vụ cụ thể mà VKS các cấp phải thực hiện. Trong đó, VKS phải kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can của CQĐT.VKS cần chú ý đến những đặc điểm, đặc trưng của nhóm tội phạm về ma túy để làm tốt một số nội dung sau: tuân thủ về trình tự, thủ tục luật định khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, lập biên bản tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh của CQĐT.

» Luật sư tư vấn luật hình sự

VKS đảm bảo tính hợp pháp của các tài liệu, chứng cứ được sử dụng để chứng minh tội phạm. Những gì có thật nhưng không được thu thập hợp pháp thì không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án. 

Trong các vụ án ma túy, việc giám định là bắt buộc và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giải quyết vụ án nên kiểm sát viên phải thực hiện nghiêm túc quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định.

Kiểm sát viên phải kiểm sát chặt chẽ việc trưng cầu giám định, đảm bảo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của các ngành tố tụng. Nếu kết luận giám định chưa rõ hoặc mâu thuẫn với các tài liệu, chứng cứ khác hoặc việc giám định vi phạm pháp luật thì phải yêu cầu cơ quan giám định giải thích hoặc trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại.

Kiểm sát viên không được tự ý luận giải, cắt xén, lựa những ý theo chủ quan của mình để làm căn cứ giải quyết vụ án. Nếu tài liệu, chứng cứ làm căn cứ xét phê chuẩn khởi tố bị can còn chưa đủ tính thuyết phục cần yêu cầu CQĐT cho kiểm sát viên tiếp cận thêm các tài liệu đã thu thập trong hoạt động trinh sát để bổ trợ khi quyết định phê chuẩn. 

Trường hợp người bị khởi tố không thừa nhận hành vi phạm tội, kêu oan thì kiểm sát viên phải trực tiếp tham gia lấy lời khai để làm rõ các nội dung trong hồ sơ. Nếu điều kiện cho phép thì sớm cho luật sư, người bào chữa tham gia việc lấy lời khai, hỏi cung bị can.

Đồng thời thực hiện hoạt động ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của BLTTHS năm 2015 phòng ngừa việc bị can phản cung và tìm mọi thủ đoạn để đối phó với cơ quan pháp luật.

Đặc biệt lưu ý trường hợp bị can kêu oan

Theo hướng dẫn, trong giai đoạn điều tra, truy tố các vụ án hình sự về ma túy, kiểm sát viên tham gia cùng điều tra viên hỏi cung bị can hoặc trực tiếp thực hiện hỏi cung bị can ít nhất một lần trên một bị can.

Đặc biệt lưu ý trường hợp bị can có đơn khiếu nại, kêu oan hoặc tố cáo việc điều tra viên thiếu khách quan trong hoạt động điều tra thu thập chứng cứ hoặc bị can có lúc nhận tội, có lúc không nhận tội.

Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội; kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo các quyền của bị can trong tố tụng hình sự như việc được giải thích quyền và nghĩa vụ, quyền được thuê hoặc chỉ định luật sư bào chữa, quyền im lặng… 

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

» Hướng dẫn 07/HD-VKSTC thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án ma túy

Trường hợp bị oan bị can, bị cáo hay người thân hãy liên hệ với luật sư để tư vấn, bào chữa: