Hồ sơ gia nhập đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Để được gia nhập đoàn luật sư thành phố Hà Nội, sau khi có chứng chỉ hành nghề tại Bộ Tư Pháp cấp luật sư cần hoàn thiện các thủ tục sau để đăng ký gia nhập:

Hồ sơ đăng ký gia nhập đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Đối với người đã được Bộ Tư Pháp cấp chứng chỉ hành nghề)

Hồ sơ thủ tục gia nhập Đoàn luật sư:
1. Giấy gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội (Tham khảo mẫu ở dưới);
2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND phường nơi cư trú hoặc của cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền (có thời hạn 06 tháng);
3. Bản sao bằng cử nhân luật (có công chứng);
4. Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư (có công chứng);
5. Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư (02 có công chứng);
6. Phiếu lý lịch tư pháp (Bản chính và có thời hạn 06 tháng);
7. Bản sao hộ khẩu (có công chứng) hoặc Bản sao giấy đăng ký tạm trú có thời hạn tại Hà Nội (có công chứng);
8. Giấy chứng nhận sức khỏe (Bản chính và có thời hạn 06 tháng);
9. Bản sao giấy CMTND có giá trị trong vòng 15 năm (có chứng thực);
10. Các chứng chỉ khác (Nếu có);
11. Quyết định nghỉ hưu hoặc Giấy xác nhận không phải là công chức;
12. Ảnh màu chân dung 04 ảnh cỡ 3×4 cm; 02 ảnh 2×3 (phông màu trắng);
13. Quỹ gia nhập Đoàn: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng);
14. Phí làm thẻ: 30.000đ

» Mẫu giấy đăng ký gia nhập đoàn luật sư thành phố Hà Nội

» Thủ tục cấp thẻ luật sư