Tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội. Công ty Luật cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty nước ngoài cho khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam như sau:

1. Tư vấn pháp lý ban đầu cho nhà đầu tư tại Hà Nội:

– Tư vấn nhà đầu tư lựa chọn cách thức đầu tư, hình thức đầu tư tại Hà Nội (đầu tư theo hình thức cá nhân, hay tổ chức đầu tư vốn).

– Tư vấn sơ bộ về các chính sách pháp luật, thị trường, thuế, kế toán đối với doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội.

– Tư vấn về các hình thức góp vốn đầu tư vào Việt Nam (thường sẽ đầu tư theo hình thức 100 vốn, hoặc tỉ lệ % với nhà đầu tư trong nước).

– Tư vấn lựa chọn hình thức doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư (hiện nay có 4 hình thức doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia bao gồm: Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân).

– Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về các quy định đăng ký trụ sở chính tại Hà Nội.

– Tư vấn việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh (hiện nay thường sẽ phân biệt thành các loại hình kinh doanh bao gồm: Dịch vụ và sản xuất + Phân phối và xuất nhập khẩu).

– Tư vấn việc xin giấy phép lao động, lý lịch tư pháp, visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội.

– Tư vấn về những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, những ngành nghề kinh doanh bị cấm, bị hạn chế.

2. Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội:

– Tư vấn về việc đăng ký đầu tư tại phòng đầu tư nước ngoài – thuộc Sở kế hoạch và đầu tư (thời gian giải quyết từ 15-35 ngày làm việc tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh).

– Tư vấn về việc đăng ký thành lập công ty tại phòng đăng ký kinh doanh  – thuộc Sở kế hoạch và đầu tư (thời gian giải quyết từ 3-5 ngày làm việc).

– Tư vấn việc mở tài khoản, đặt in hóa đơn VAT, báo cáo thuế, làm kế toán, báo cáo tài chính kiểm toán.

– Tư vấn về việc chuẩn bị các tài liệu, thông tin cần cung cấp để tiến hành triển khai hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập công ty tại Hà Nội.

3. Dịch vụ tư vấn trục tiếp tại trụ sở công ty luật:

– Dịch vụ tư vấn tại trụ sở công ty về các quy định pháp luật tại Hà Nội.

– Dịch vụ soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư, thành lập công ty tại Hà Nội.

– Dịch vụ đại diện nhà đầu tư tiến hành các công việc đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp.

– Cung cấp dịch vụ thuế, kế toán, visa, lao động, thẻ tạm trú…

– Cung cấp dịch vụ pháp lý khác tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài sau thành lập tại Hà Nội.

» Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

» Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội và các tỉnh: