Tư vấn Hợp đồng thương mại quốc tế

Tư vấn Hợp đồng thương mại quốc tế có một đặc trưng trong giao thương quốc tế đó là sự không đồng nhất về luật pháp quốc gia của các bên trong quan hệ hợp đồng, đã cũng gây nên nhiều khó khăn, là mầm mống dẫn đến tranh chấp trong quan hệ kinh doanh quốc tế.

Hợp đồng thương mại quốc tế

Do hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận cao nhất làm tiền đề thực hiện giao thương, cũng như là cơ sở để giải quyết tranh chấp phát sinh theo đúng tập quán thương mại quốc tế. Chính vì vậy, việc đàm phán, thẩm định tính pháp lý của hợp đồng là vô cùng quan trọng quyết định sự thành bại trong hoạt động thương mại quốc tế của mỗi bên.

Công ty luật SB law với kinh nghiệm làm xúc tiến thương mại quốc tế, khẳng định thế mạnh của mình bằng sự kết hợp giữa kiến thức pháp luật quốc gia và pháp luật thương mại quốc tế bởi các luật luật sư kinh nghiệm

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn pháp luật và thông lệ áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, các hoạt động trung gian thương mại trong thương mại quốc tế như đại lý, gia công, ủy thác, các hoạt động thanh toán quốc tế, vận tải và kho vận quốc tế;
  • Tư vấn và đại diện cho doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng trong việc đàm phán hợp đồng, hiệp định hợp tác nhằm bảo vệ quyền và lợi ích trong giao thương quốc tế;
  • Tư vấn soạn thảo các hợp đồng trong thương mại quốc tế; thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tham gia đàm phán và ký kết các hợp đồng;
  • Tư vấn soạn thảo các loại chứng từ, tài liệu để thực hiện nghiệp vụ xuất-nhập khẩu hàng hóa, thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xin chấp thuận cần thiết cho các giao dịch thương mại quốc tế;

» Tư vấn soạn thảo hợp đồng

» Tư vấn luật thương mại quốc tế

Dịch vụ tư vấn Hợp đồng thương mại quốc tế: