Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi nhận thấy doanh nghiệp cần phải thay đổi cho phù phợp với thực tế phát triển hiện nay của công ty.

Luật sư bảo hộ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trước thực hiện đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

– Tư vấn chuyển đổi:
+ Đưa ra các giải pháp, tư vấn để quý doanh nghiệp đánh giá, lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp.
+ Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi để quý doanh nghiệp nắm tổng thể quá trình và các bước cần thực hiện.
+ Tư vấn tổ chức và quản trị doanh nghiệp theo loại hình mới.

– Công việc dịch vụ:
+ Lập hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp (chuẩn hóa hồ sơ theo yêu cầu);
+ Biên bản và quyết định của doanh nghiệp trước chuyển đổi về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
+ Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, điều lệ công ty theo loại hình doanh nghiệp dự định chuyển đổi, danh sách sáng lập viên và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật).

+ Hoàn thiện hồ sơ và thủ tục liên quan, thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của quý doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo yêu cầu;
+ Nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;
+ Thực hiện thủ tục xin giấy phép khắc dấu và khắc dấu cho quý doanh nghiệp sau chuyển đổi (dấu công ty, dấu chức danh);
+ Thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh đăng ký thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp sau chuyển đổi.

– Cung cấp các tư vấn pháp lý sau chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

+ Hỗ trợ và tư vấn pháp luật (miễn phí) cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp được chuyển đổi;
Tư vấn các công việc cần làm của một doanh nghiệp sau khi chuyển đổi;
Tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình hoạt động (bằng hình thức email, thư, fax);
+ Miễn phí cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email, website YouMe);
Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ doanh nghiệp; Biên bản, Quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bầu chủ tịch, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật (nếu có); Quyết định bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc; Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; Chứng nhận sở hữu cổ phần/phần vốn góp; Sổ cổ đông/thành viên, Thông báo lập sổ cổ đông/thành viên…

– Thời gian đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

+ Thời gian ước tính hoàn thành công việc theo mục 2 nêu trên là: 10 – 15 ngày làm việc
+ Thời gian nêu trên có thể thay đổi tuỳ tính chất vụ việc và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Ngày làm việc được hiểu là ngày mà các cơ quan hành chính Nhà nước liên quan đến công việc tại mục 2 nêu trên mở cửa làm việc.

>> Thay đổi đăng ký kinh doanh

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: