Dịch thuật pháp lý

Dịch thuật pháp lý là lĩnh vực chuyên sâu bởi các luật sư có vốn ngoại ngữ chuyên nghành, kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật, thạo ngoại ngữ, sẵn sàng cung cấp dịch vụ dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Dịch vụ dịch thuật pháp lý gồm:

+ Hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp đồng thương mại.
+ Các bản án kinh tế, dân sự, thương mại, hình sự.
+ Các tài liệu về sở hữu trí tuệ như bản mô tả sáng chế, bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, các tài liệu khác về bản quyền, nhãn hiệu.
+ Các tài liệu pháp lý liên quan đến hồ sơ thầu.
+ Các tài liệu pháp lý liên quan đến các giao dịch ngân hàng.
+ Các tài liệu pháp lý khác như di chúc, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, bản án lý hôn,..
+ Hợp đồng pháp lý
+ Tài liệu về các vụ án hình sự/dân sự/thương mại
+ Giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn và ly dị
+ Công chứng
+ Bằng sáng chế và thương hiệu
+ Sở hữu trí tuệ
– Ngoài ra, chúng tôi còn là cộng tác viên dịch thuật cũng như có quan hệ tốt với phòng tư pháp, vì vậy, sau khi tài liệu được dịch thuật, chúng tôi sẽ cung cấp luôn dịch vụ xác nhận bản dịch từ phòng tư pháp.

Một số giao dịch tiêu biểu:
– Dịch thuật cho IBM các tài liệu liên quan đến dự án đấu thầu công nghệ thông tin cho các khách hàng Việt Nam.
– Dịch thuật toàn bộ các tài liệu liên quan tới giao dịch ngân hàng của Ngân hàng quân đội phục vụ cho chi nhánh MB tại nước ngoài.
– Dịch thuật các tài liệu, bản vẽ, mô tả các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu cho các khách hàng nước ngoài để khách hàng nộp đơn vào Việt Nam.

» Luật sư tư vấn luật dân sự

Dịch thuật pháp lý: