Đăng ký cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài

Chúng tôi hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc đăng ký cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài, đề nghị công ty luật SBLAW đề xuất dịch vụ pháp lý?

A: SB Law là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoạt động tư vấn pháp luật chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, bất động sản, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. SB Law có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu trên đây.

1. Phạm vi dịch vụ luật sư

Phạm vi dịch vụ của SB Law gồm các công việc sau đây:

 • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho khách hàng liên quan đến việc đăng ký cấp Giấy        chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài;
 • Thông báo cho Khách hàng các tài liệu cần thiết theo pháp luật Việt Nam;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm nhưng không giới hạn trong: (i) đơn đăng ký, (ii) giấy ủy quyền, (iii) nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Không bao gồm việc chuẩn bị tài liệu cần thiết của các bên thứ ba hoặc của chính Khách hàng như: (i) Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, (ii) Hợp đồng liên quan đến địa điểm thuê, (iii) tài liệu chứng minh năng lực, đề án đầu tư, tư cách của Nhà đầu tư hoặc (iv) chuẩn bị các bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc (v) chuẩn bị các bản hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo hồ sơ;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền và của Khách hàng;
 • Dịch các tài liệu từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt (nếu cần thiết);
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép bao gồm nhưng không giới hạn trong Cục Đầu tư ra Nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khác;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình và những yêu cầu thêm (nếu có);
 • Nhận kết quả hoặc cùng Khách hàng nhận kết quả.
 1. Thời hạn thực hiện:
 • Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu theo yêu cầu, SB Law sẽ hoàn tất việc soạn hồ sơ đăng ký cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài và chuyển cho Khách hàng xem xét;
 • Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi có ý kiến hoặc yêu cầu của Khách hàng về bộ hồ sơ, SB Law sẽ nghiên cứu và chỉnh sửa hồ sơ;
 • Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đã ký và đóng dấu hợp lệ từ Khách hàng, SB Law sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép;
 • Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ, SB Law sẽ thay mặt khách hàng nhận Giấy chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài nếu dự án thuộc trường hợp đăng ký cấp Giấy chứng nhận Đầu tư;

Trong vòng 50 (năm mươi) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ, SB Law sẽ nhận Giấy chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài nếu dự án thuộc trường hợp thẩm tra cấp Giấy chứng nhận Đầu tư.

>> Thành lập văn phòng đai diện tại Singapore

Dịch vụ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài: