Tư vấn thành lập công ty tại Malaysia

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi đang có nhu cầu thành lập Công ty tại Malaysia để thực hiện các dịch vụ thi công hệ thống cơ điện trong tòa nhà, văn phòng và nhà xưởng, đề nghị Luật sư bảo hộ, tư vấn.

Luật sư trả lời:
Chúng tôi, Công ty Luật (Nhà tư vấn) được biết Chị (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu thành lập Công ty tại Malaysia để thực hiện các dịch vụ thi công hệ thống cơ điện trong tòa nhà, văn phòng và nhà xưởng (sau đây gọi là “Công ty Malaysia”).
Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về việc thành lập Công ty Malaysia để Quý Khách hàng xem xét.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ
Theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội quy định về hoạt động đầu tư, doanh nghiệp hoặc cá nhân tại Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài phải tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đối với thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với số vốn đầu tư và các ngành nghề mà Khách hàng dự kiến tiến hành, Khách hàng sẽ thực hiện theo thủ tục đăng ký đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư sang Malaysia, nếu số vốn đầu tư mà Khách Hàng dự kiến đầu tư quá 20 tỷ đồng, Khách Hàng phải có văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ chuyển sang Malaysia hoặc có một ngân hàng cam kết cho Khách hàng vay vốn.
Bên cạnh đó, Khách Hàng phải có tài liệu xác định về địa điểm thực hiện dự án đầu tư và văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm đầu tư.
Tiếp theo hoặc song song với thủ tục xin Giấy chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam, Khách hàng sẽ tiến hành các thủ tục tại nước ngoài mà cụ thể trong trường hợp này là tại Malaysia để xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty tại Ủy ban Công ty Malaysia (SSM).
Theo đó, mô hình phổ biến của các công ty tại Malaysia là Công ty trách nhiệm hữu hạn theo phần vốn góp nội bộ (viết tắt “Sdn. Bhd”).
Chúng tôi xin lưu ý, việc thành lập doanh nghiệp tại Malaysia cần ít nhất hai (02) giám đốc có địa chỉ cư trú tại Malaysia. Bên cạnh đó, ngoài nhà đầu tư Việt Nam là công ty, Khách hàng cần phải bổ sung một (01) nhà đầu tư là cá nhân (cá nhân này có thể là giám đốc Công ty Malaysia) để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.
Đối với thủ tục xin Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty, Khách hàng sẽ chuẩn bị các tài liệu như Nhà Tư vấn thông báo cụ thể trong quá trình thành lập.

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC
Lộ trình thực hiện mục tiêu thành lập Công ty tại Malaysia sẽ được thực hiện với các bước như sau:

2.1. Thủ tục xin Giấy chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài:
a. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc;
b. Trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được bộ Hồ sơ đầy đủ chữ ký và đóng dấu như hướng dẫn, chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ;
c. Thay mặt Khách hàng liên hệ, giải trình, bổ sung hồ sơ tài liệu với các cơ quan có thẩm quyền;
d. Thay mặt Khách hàng nhận Giấy chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài tại cơ quan cấp phép. Trong vòng 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư nếu dự án thuộc trường hợp đăng ký đầu tư.
Lưu ý: Các mốc thời hạn nêu trên không kể thời gian cần thiết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

2.2. Thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty tại Malaysia
a. Soạn hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty tại Malaysia trong lĩnh vực kinh doanh thi công hệ thống cơ điện trong tòa nhà, văn phòng và nhà xưởng phù hợp với pháp luật Malaysia và yêu cầu của cơ quan cấp phép tại đây. Thời hạn để hoàn tất việc soạn hồ sơ và chuyển cho Khách hàng xem xét lần đầu (bằng cả tiếng Việt và tiếng Malaysia) là 15 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng chuyển đầy đủ các thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Nhà Tư vấn;
b. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có ý kiến hoặc yêu cầu của Khách hàng về bộ hồ sơ, chúng tôi sẽ chỉnh sửa để Khách hàng ký và nộp hồ sơ;
c. Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép của Malaysia;
d. Thay mặt Khách hàng liên hệ, giải trình, bổ sung hồ sơ tài liệu với các cơ quan có thẩm quyền;
e. Thay mặt Khách hàng hoặc cùng Khách hàng nhận Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty tại cơ quan cấp phép Malaysia. Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi hoặc sẽ cùng Khách hàng nhận Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty
Lưu ý:Các mốc thời hạn nêu trên không kể thời gian cần thiết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Mô tả phạm vi dịch vụ

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ :
+ Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty tại Malaysia;
+ Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm nhưng không giới hạn đơn, giấy ủy quyền, các tài liệu nội bộ khác của mục 2.1 và hồ sơ bằng tiếng Việt và tiếng Malaysia đối với hồ sơ thành lập công ty tại Malaysia như được quy định tại mục 2.2. Không bao gồm việc chuẩn bị tài liệu cần thiết của các bên thứ ba hoặc của chính Khách hàng như Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, hợp đồng liên quan đến địa điểm thuê, tài liệu chứng minh năng lực, tư cách của Nhà đầu tư hoặc chuẩn bị các bản dịch từ tiếng Việt sang Malaysia của các giấy tờ hoặc chuẩn bị các bản hợp pháp hóa lãnh sự, tài liệu chứng minh nguồn vốn hay xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
+ Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
+ Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
+ Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền và của Khách hàng;
+ Dịch các tài liệu sang tiếng Anh để ký (nếu cần thiết).

2. Thủ tục cấp phép:
+ Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép gồm Cục Đầu tư Nước ngoài thuộc bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Công ty Malaysia (SSM);
+ Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
+ Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có;
+ Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài và các Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty hoặc cùng khách hàng nhận kết quả.

4. TÀI LIỆUCHUYỂN GIAO
Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Malaysia (trong giai đoạn thành lập tại Malaysia) và tiếng Việt để nộp tại cơ quan cấp phép.

Thành lập công ty tại Malaysia: