Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ người nước ngoài để đăng ký kết hôn

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ người nước ngoài để đăng ký kết hôn tại Việt Nam.
Bất kỳ giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp khi muốn được công nhận và sử dụng tại Việt Nam đều cần phải làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. Thủ tục này được hiểu đơn giản là việc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại Việt Nam xác nhận các giấy tờ hợp pháp do nước sở tại của họ cấp

  1. Hồ sơ đăng ký kết hôn của người nước ngoài tại Việt Nam

Khi người nước ngoài đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì cần những tài liệu sau:

  • Tờ khai đăng ký kết hôn;
  • Hộ chiếu/Thẻ tạm trú;
  • Giấy tờ xác nhận của cơ quan nước ngoài về việc người đó đủ điều kiện kết hôn và đang còn độc thân theo pháp luật nước đó;
  • Giấy khám sức khỏe.

Đối với tờ khai đăng ký kết hôn và giấy khám sức khỏe được thực hiện tại Việt Nam; còn Hộ chiếu và giấy tờ xác nhận độc thân là do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, do đó cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Đối với những tài liệu này cần đảm bảo:

  • Phải do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, có dấu và chữ ký nhằm xác nhận nội dung;
  • Phải được dịch thành một bản tiếng việt để thực hiện thủ tục hợp pháp hóa.
  1. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện

Tùy từng loại tài liệu và do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận, việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự thường được thực hiện tại Đại sứ quán của nước đó tại Việt Nam, nhưng cũng có nhiều trường hợp phải thực hiện việc hợp pháp hóa tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại.

Điều này phụ thuộc vào tính chất của tài liệu cần hợp pháp, có thể thực hiện ở Việt Nam hoặc phải đến nước sở tại hoàn tất. Bài viết dưới đây chỉ hướng dẫn thủ tục khi hợp pháp hóa những tài liệu tại Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam.

  1. Thủ tục hợp pháp hóa những tài liệu khi đăng ký kết hôn

Nhằm đảm bảo những tài liệu xác nhận của người nước ngoài được công nhận và áp dụng tại Việt Nam thì người nước ngoài cần thực hiện thủ tục hợp pháp hóa.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ

Người nước ngoài chuẩn bị tờ khai yêu cầu và những giấy tờ cần thiết yêu cầu hợp pháp hóa.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người nước ngoài đến Đại sứ quán của nước đó tại Việt Nam để xác nhận việc văn bản, tài liệu này đúng là do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Tại đại sứ quán, văn bản sẽ được xác nhận thông qua dấu và chữ ký của người đại diện đại sứ quán nước đó.

Bước 3: Hoàn tất thủ tục

Sau khi đã được Đại sứ quán xác nhận, người nước ngoài tiếp tục trở lại Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm công nhận văn bản này đã được áp dụng tại Việt Nam.

Khi đã được đại diện của Cục lãnh sự xác nhận thì văn bản đó đã được công nhận thi hành tại Việt Nam. Để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, người nước ngoài cần dịch và công chứng những văn bản đó để nộp sao lưu tại UBND cấp huyện (nơi đăng ký kết hôn).

» Thủ tục hợp pháp hóa tại đại sứ quán
» Dịch vụ hợp pháp hóa giấy tờ