Xử phạt người bán thuốc không có bằng cấp chuyên môn như thế nào?

Xử phạt người bán thuốc không có bằng cấp chuyên môn như thế nào? Cho em hỏi, nếu người bán thuốc không có bằng cấp gì liên quan đến việc bán thuốc, mà đứng trực tiếp bán thuốc cho khách hàng vậy thì có bị xử lý gì không?

Người bán thuốc nhưng lại không có bằng cấp chuyên môn sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định?

1. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược

Theo điểm a khoản 1 Điều 42 Luật Dược 2016 quy định cơ sở kinh doanh dược có các quyền sau đây:

a) Thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động kinh doanh dược nếu đáp ứng đủ Điều kiện tương ứng với từng loại hình cơ sở kinh doanh theo quy định của Luật này;”

2. Cơ sở kinh doanh dược có các trách nhiệm sau đây

Theo khoản 2 Điều 42 Luật Dược 2016 quy định cụ thể trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược như sau:

“a) Phải có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược và chỉ được kinh doanh đúng loại hình cơ sở kinh doanh, phạm vi và địa Điểm kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

b) Bảo đảm duy trì các Điều kiện kinh doanh dược trong quá trình hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật này;…

g) Thông báo, cập nhật danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

h) Niêm yết công khai Chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở kinh doanh;”

3. Người bán thuốc nhưng lại không có bằng cấp chuyên môn sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định mới nhất hiện nay?

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 59 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bán lẻ thuốc, dược liệu như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

b) Người trực tiếp tham gia bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật;

Lưu ý: Theo khoản 5 Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP thì mức phạt tiền được quy định trên đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, theo quy định nêu trên, trường hợp người trực tiếp tham gia bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng.

» Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc