Vợ có được thừa kế không khi chuẩn bị ly hôn thì chồng mất

Vợ có được thừa kế không khi chuẩn bị ly hôn thì chồng mất

Con trai và con dâu tôi đang tiến hành thủ tục ly hôn thì không may con trai tôi bị tai nạn qua đời. Tôi muốn hỏi con dâu tôi có được hưởng thừa kế của con trai tôi không?

Trả lời:

Về vấn đề bác thắc mắc, hiện nay pháp luật quy định như sau:

– Theo quy định tại Điều 651 BLDS thì: ““1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;”.

– Khoản 1 Điều 57 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật”.

– Khoản 2 Điều 655 BLDS quy định: “Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản”.

Căn cứ theo các quy định trên thì vợ là đối tượng thuộc hàng thừa kế thứ nhất khi chồng mình mất. Khi ly hôn thì quan hệ hôn nhân chỉ chấm dứt khi đã có bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Quan hệ hôn nhân chấm dứt theo quy định của pháp luật thì một người sẽ không còn là vợ/chồng của người còn lại và không có quyền hưởng thừa kế của nhau nữa.

Trường hợp của con trai và con dâu bác đang tiến hành thủ tục ly hôn, nếu đã có bản án, quyết định của Tòa án cho ly hôn có hiệu lực pháp luật thì con dâu bác không có quyền hưởng thừa kế của con trai bác nữa. Ngược lại, nếu chưa có bản án, quyết định của Tòa án cho ly hôn hoặc đã có nhưng bản án, quyết định cho ly hôn đó chưa có hiệu lực pháp luật thì người con dâu vẫn được hưởng thừa kế của con trai bác.

Trả lời trên báo phụ nữ về hôn nhân và gia đình Vợ có được thừa kế không khi chuẩn bị ly hôn thì chồng mấtTrả lời trên báo phụ nữ về hôn nhân và gia đình

Theo giadinhvietnam.com

» Tư vấn chia tài sản chung sau ly hôn

» Tư vấn Thừa kế

Tư vấn ly hôn: