Tư vấn luật cho gia đình

Luật sư tư vấn luật cho gia đình là dịch vụ pháp lý tư vấn pháp luật thường niên của gia đình với mục đích tuân thủ pháp luật, hạn chế các rủi không đáng có do chưa hiểu biết pháp luật

Luật sư không thể thiếu của các gia đình ở các nước văn minh trên thế giới. Ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý Luật sư gia đình mới xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM…

Đây là một loại hình dịch vụ pháp lý văn minh, tiến bộ cả về mặt Luật học và thực tiễn nhu cầu của đời sống xã hội. Mỗi một con người không chỉ cần đến Luật sư và chịu sự điều chỉnh của pháp luật khi phát sinh tranh chấp, khi phạm tội, khi kinh doanh, tranh chấp tài sản. mà con người ngay từ khi mới sinh ra cho đến khi trưởng thành và mất đi đều đã phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật.

Văn phòng công ty luật An Ninh là một trong những tổ chức hành nghề Luật sư cung cấp dịch vụ tư sư pháp lý tư vấn giải quyết các khía cạnh pháp lý trong gia đình và giữa các thành viên gia đình với các đối tượng khác ngoài xã hội

Tư vấn luật cho gia đình như:

– Tư vấn về vấn đề mua bán tài sản, Soạn thảo các loại đơn từ, hợp đồng…

– Tư vấn về khai sinh, khai tử, kê khai di sản, hôn nhân gia đình…

– Tiến hành các thủ tục pháp lý về phân chia tài sản, kê khai di sản, tiếp nhận di sản…

– Tiến hành các thủ tục pháp lý về hôn nhân, gia đình, khai sinh, khai tử, lập di chúc…

– Tham gia soạn thảo hợp đồng và ký kết các hợp đồng giao dịch như: mua bán, xây dựng nhà cửa, hợp thức hóa, hoàn công công trình xây dựng…

– Luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp khi xảy ra hoặc đại diện theo ủy quyền để tiến hành các công việc liên quan đến các khía cạnh pháp lý trong cuộc sống hàng ngày của quý khách hàng.

» luật sư riêng cho gia đình

Luật sư tư vấn luật cho gia đình: