Mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng

Mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng. Việc xác định tài sản chung và tài sản riêng luôn là vấn đề nhạy cảm với mỗi cặp vợ chồng, khi xác định tài sản riêng thì văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng.

Tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có thể có tài sản riêng và có tài sản chung. Trong đó, tài sản riêng của vợ chồng được quy định cụ thể tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 gồm:
– Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn
– Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân
– Tài sản có do phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
– Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng

Nội dung của Văn bản cam kết tài sản riêng

Văn bản cam kết tài sản riêng không giống với văn bản thỏa thuận tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Ở đây, người làm cam kết là cá nhân vợ hoặc chồng và nội dung cam kết phải bao gồm:
– Thông tin nhân thân của vợ/chồng
– Thông tin về tài sản riêng
– Lời cam kết, cam đoan của một bên về vấn đề tài sản riêng

Download: Mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

 VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Hôm nay, ngày  ……  tháng …….… năm ………., tại: …………………………….…………….……….

Tôi là : ………………………….. Sinh năm: …………………                                 

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số: ………………….. cấp ngày ………………….. tại ……………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………

Và chồng/vợ tôi là ông/bà: ……………………….. Sinh năm: ………………..                               

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số: ………………….. cấp ngày ………………….. tại ………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số…… quyển số…… do UBND………………….. cấp ngày………………….

Bằng văn bản này tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

1. Ông Lê Văn S. là chủ sở hữu chiếc xe ô tô mang biển số 29A – xxxx theo Giấy hẹn ngày 20/10/2019 do Phòng CSGT – ĐBĐS công an tỉnh C cấp được mang tên ông Lê Văn S. tại địa chỉ: Khu phố xx, thị trấn A, huyện B, tỉnh C và Hợp đồng mua bán xe ô tô số 3000/HĐMB giữa công ty CP XX và ông Phạm Văn A. ngày 20/10/2019.

Nhãn hiệu      : XYZ                        Số loại:  ZBCX
Loại xe            : Ô tô con                Màu Sơn: Đen
Số máy            : 3NRX4xxxx          Số khung: RL4B23xxxx

2. Bằng văn bản này, tôi xin cam kết như sau:
– Chiếc xe ô tô trên là do chồng tôi – ông Lê Văn S. dùng tiền riêng của mình để mua, tôi không có bất cứ một sự đóng góp nào vào việc tạo lập khối tài sản nêu trên.
– Việc cam kết tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập văn bản cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;
– Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng sự thật;
– Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
– Nội dung của văn bản cam kết theo đúng quy định pháp luật, đạo đức xã hội;
– Tôi đã đọc lại văn bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này để làm chứng.

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

Chú thích:
Tài sản trong Văn bản cam kết có thể là bất động sản (quyền sử dụng đất, quyền sở hữu chung cư….) hoặc động sản (quyền sở hữu xe máy, xe ô tô…).

» Quy định về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

» Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình