Vắng mặt theo giấy triệu tập bị phạt đến 01 triệu đồng

Vắng mặt, không có mặt theo giấy triệu tập có thể bị phạt đến 01 triệu đồng. Cụ thể, đối với hành vi vi phạm quy định về sự có mặt theo Giấy triệu tập, tại Điều 11, Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 quy định, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng – 1.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng đã được triệu tập mà vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng. 

Đối với hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ, tại khoản 2, Điều 13, Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 quy định, phạt tiền từ 1.000.000 đồng – 7.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng làm giả hoặc hủy hoại chứng cứ gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, vụ việc. 

Ngoài ra, khoản 5, Điều 13, Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 cũng quy định mức phạt từ 30.000.000 đồng – 40.000.000 đồng áp dụng đối với Luật sư lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực buộc người bị hại khai báo gian dối hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối

» Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng