Những hợp đồng nào phải đăng ký hợp đồng mẫu

Những hợp đồng nào phải đăng ký hợp đồng mẫu. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hợp pháp. Thông thường các bên giao kết phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Thứ hai, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện tức là xuất phát từ ý chí thực, từ sự tự do ý chí của các bên trong các thỏa thuận hợp đồng đó.

Thứ ba, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Đối tượng của hợp đồng không thuộc hàng hóa cấm giao dịch, công việc cấm thực hiện. Bên cạnh đó, nội dung của hợp đồng cần phải cụ thể, bởi vì việc xác lập nghĩa vụ trong hợp đồng phải cụ thể và có tính khả thi. Những nghĩa vụ trong hợp đồng mà không thể thực hiện được thì hợp đồng cũng không được coi là có hiệu lực pháp lý làm phát sinh quyền và nghĩa vụ.

Thứ tư, thủ tục và hình thức của hợp đồng phải tuân theo những thể thức nhất định phù hợp với những quy định của pháp luật đối với từng loại hợp đồng.

Chỉ khi thỏa mãn tất cả các điều kiện trên thì hợp đồng mới được coi là có hiệu lực và ràng buộc với các bên liên quan. Còn không thỏa mãn, một trong các điều kiện này thì hợp đồng được coi là vô hiệu.

Hợp đồng nào đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Một số loại hợp đồng trước khi áp dụng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tiến hành đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi được chấp thuận về việc đăng ký thì Hợp đồng này mới có hiệu lực, đó chính là Hợp đồng mẫu và các điều kiện giao dịch chung. Cụ thể, đối với trường hợp Tổ chức, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc phạm vi phải đăng ký theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành; có sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung để giao dịch với người tiêu dùng và áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc hoặc từ hai tỉnh trở lên. Trước khi áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi việc đăng ký được hoàn thành. Những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng kí hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được quy định tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TTQuyết định số 35/2015/QĐ-TT. Cụ thể như sau:

1

Cung cấp điện sinh hoạt

2

Cung cấp nước sinh hoạt

3

Truyền hình trả tiền

4

Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất

5

Dịch vụ thông tin di động mặt đất

6

Dịch vị truy cập Internet

7

Vận chuyển hành khách đường hàng không

8

Vận chuyển hành khách đường sắt

9

Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp

10

Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng).

11

Bảo hiểm nhân thọ

Theo đó, Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra. Hợp đồng theo mẫu phải được công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về những nội dung của hợp đồng. Còn đối với Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng; nếu bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi như chấp nhận các điều khoản này. Điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trong trường hợp điều kiện giao dịch này đã được công khai để bên xác lập giao dịch biết hoặc phải biết về điều kiện đó. Ngoài ra, Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên. Trường hợp điều kiện giao dịch chung có quy định về miễn trách nhiệm của bên đưa ra điều kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì quy định này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, chính do tính đặc thù trên mà trước khi đưa ra vào áp dụng Hợp đồng mẫu và Điều kiện giao dịch chung bắt buộc phải tiến hành đăng ký. Việc đăng ký này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ do tất cả những ngành nghề phải đăng ký đa phần là những ngành nghề thiết yếu được nhiều người sử dụng. Thông qua việc chấp thuận về việc đăng ký này cũng giúp nhà nước kiểm soát được giá cung cấp dịch vụ của các đơn vị, cũng như điều chỉnh được các hành vi của đơn vị cung cấp nhằm kiểm soát rủi ro cho người sử dụng các dịch vụ này.

» Những hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản

» Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đăng ký hợp đồng mẫu: