Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật mới ban hành, điều luật, chỉ thị, điều ước quốc tế, hiến pháp, nghị định, Luật mới

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

QUỐC HỘI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Luật số: 77/2015/QH13Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015 LUẬTTỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nghị định 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ...

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013  NGHỊ ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Căn cứ Luật...

Thông tư số 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định về quản lý website thương mại điện tử BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng...

Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ

Thông tư 124/ 2011/ TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ do Bộ tài chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 124/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011 THÔNG...

Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ của Chính phủ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011  NGHỊ ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CHÍNH...
Quy định xử phạt vi phạm hành chính thú y

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Quy định mới chủ nuôi chó phải biết CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày...

Nghị định 99/ 2011/ ND-CP hướng dẫn luật bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Nghị định 99/ 2011/ ND-CP hướng dẫn luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011   NGHỊ...

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 59/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010   LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội...

Luật nghĩa vụ quân sự

Luật nghĩa vụ quân sự quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà...

Nghị định 202/ 2013/ NĐ-CP quản lý phân bón

Nghị định 202/ 2013/ NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón; quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đặt tên phân bón; trách nhiệm quản lý nhà nước về...

Thông tư 29/ 2014/ TT-BCT về sản xuất phân bón vô cơ, hữu cơ

Thông tư 29/ 2014/ TT-BCT về sản xuất phân bón vô cơ, hữu cơ và phân bón khác theo Nghị định 202/2013/NĐ-CP. BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- SỐ: 29/2014/TT-BCT Hà...

Thông tư 41/ 2014/ TT-BNNPTNT về quản lý phân bón

Việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm phân bón hữu cơ, phân bón khác BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Luật khám chữa bệnh 2009

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009   LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Phạt phát tờ rơi, dán quảng cáo

Từ 5-5 phát tờ rơi, dán quảng cáo sẽ bị phạt. Các đối tượng trưng các hình thức quảng cáo, phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông,...

Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật

Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật Bộ luật Dân sự 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:           + Nghị quyết 02-60/2012 hướng dẫn của hội đồng thẩm phán. Luật Doanh nghiệp...

Luật quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Luật quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe