Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật mới ban hành, điều luật, chỉ thị, điều ước quốc tế, hiến pháp, nghị định, Luật mới

Những điểm mới của Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992

Những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992: Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua...

Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 được Quốc hội nước thông qua ngày 28/11/2013, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và thay thế cho Hiến pháp 1992. MỤC...

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 77/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015
Quy định xử phạt vi phạm hành chính thú y

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt,...

Luật nghĩa vụ quân sự

Luật nghĩa vụ quân sự quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà...

Phạt phát tờ rơi, dán quảng cáo

Từ 5-5 phát tờ rơi, dán quảng cáo sẽ bị phạt. Các đối tượng trưng các hình thức quảng cáo, phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông,...

Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật

Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật Bộ luật Dân sự 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:           + Nghị quyết 02-60/2012 hướng dẫn của hội đồng thẩm phán. Luật Doanh nghiệp...

Nghị định Số: 61/2009/NĐ-CP về Thừa phát lại

Nghị định Số: 61/2009/NĐ-CP về Thừa phát lại. CHÍNH PHỦ Số: 61/2009/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của...

Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính...

Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí

Nghị định 120/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Nghị định này quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử...

Các bộ luật và luật hiện hành ở Việt Nam

Danh sách các bộ luật và luật hiện hành ở Việt Nam *có 8 bộ luật và 124 luật* CÁC BỘ LUẬT 1. Bộ Luật dân sự 2. Bộ luật Tố tụng dân sự 3. Bộ luật Hình sự 4. Bộ luật Tố tụng Hình...

Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về học phí

Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ...

Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước về xác định bí mật nhà nước...

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018. Luật này quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên...

Một số quy định sẽ phát sinh hiệu lực vào tháng 4/2015

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Nghị định quy định...

Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật Thi...

Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2019/TT-BNV Hà...

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng

Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong...

Bài viết mới