Văn bản pháp luật

Các văn bản pháp luật mới ban hành, quy định, điều luật, chỉ thị, điều ước quốc tế, hiến pháp, nghị định, Luật và các văn bản hướng dẫn.

Các bộ luật và luật hiện hành ở Việt Nam

Danh sách các bộ luật và luật hiện hành ở Việt Nam *có 8 bộ luật và 124 luật* CÁC BỘ LUẬT 1. Bộ Luật dân sự 2. Bộ luật Tố tụng dân sự 3. Bộ luật Hình sự 4. Bộ luật Tố tụng Hình...

Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết như thế nào?

Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết như thế nào? Tóm tắt:1. Quốc Hội là cơ quan duy nhất có quyền Lập Hiến và Lập Pháp => Hiến pháp là luật cơ bản của NN...

Hướng dẫn cách đọc văn bản pháp luật

Hướng dẫn cách đọc văn bản pháp luật. Kỹ năng đọc văn bản luật đúng, hiểu văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) một cách dễ dàng nhất. Đối với văn bản pháp luật là dạng Luật,...

Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 được Quốc hội nước thông qua ngày 28/11/2013, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và thay thế cho Hiến pháp 1992. MỤC...

Sơ đồ hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Sơ đồ hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về toàn cảnh tất cả các văn bản pháp luật ở mọi lĩnh vực cũng như mối quan hệ...

Những điểm mới của Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992

Những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992: Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông...

Danh mục 225 Luật, Bộ Luật của Việt Nam

Danh mục 225 Luật, Bộ Luật của Việt Nam 1. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Chưa...

Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật

Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật Bộ luật Dân sự 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:           + Nghị quyết 02-60/2012 hướng dẫn của hội đồng thẩm phán. Luật Doanh nghiệp...

Áp dụng pháp luật và sử dụng pháp luật là gì?

Áp dụng pháp luật và sử dụng pháp luật là gì? Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. I. Áp dụng pháp luật là...

Nghị quyết số 49 NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược...

Nghị quyết số 49 NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo...

Phạt phát tờ rơi, dán quảng cáo

Từ 5-5 phát tờ rơi, dán quảng cáo sẽ bị phạt. Các đối tượng trưng các hình thức quảng cáo, phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông,...

Các nguyên tắc, thứ bậc áp dụng pháp luật

Các nguyên tắc, thứ bậc áp dụng pháp luật. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật ở nước ta. Sau đây là nguyên tắc...

Sửa đổi, bổ sung 2020 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sửa đổi, bổ sung 2020 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Luật số: 63/2020/QH14 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm...

Thông tư 117/2020/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của...

Thông tư 117/2020/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau: “5. Việc bảo vệ phiên tòa giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương...

Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước về xác định bí mật nhà nước...

Công văn số 2601/VPCP-KGVX năm 2020 Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg...

Công văn 2601/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do...
Quy định xử phạt vi phạm hành chính thú y

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt,...

Luật cán bộ công chức, Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH 2019

Luật cán bộ công chức, văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH 2019. Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công...

Bài viết mới