Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật

Các văn bản pháp lý áp dụng trong lĩnh vực tư vấn luật

 1. Bộ luật Dân sự 2015;
 2. Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:

          + Nghị quyết 02-60/2012 hướng dẫn của hội đồng thẩm phán.

 1. Luật Doanh nghiệp 2014:

          + Nghị định 95/2015 hướng dẫn chi tiết luật doanh nghiệp 2014

 1. Luật Đầu tư 20014:

          + Nghị định 118/2015 hướng dẫn chi tiết luật đầu tư;

          + Nghị định 84/2015 giám sát đầu tư;

          + Nghị định 131/2015 hướng dẫn các dự án trọng điểm quốc gia

          + Nghị định 83/2016 hướng dẫn về thủ tục ưu đãi đầu tư;

          + Nghị định 50/2016 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư.

 1. Luật Thương mại 2005:

          + Nghị định 22/2017 Hòa giải thương mại;

          + Nghị định 07/2016 Quy định về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt nam.

          + Nghị định 124/ 2015 sửa đổi bổ sung nghị định 185/2013.

          + Nghị định 187/2013 mua bán hàng hóa quốc tế;

          + Nghị định 120/2011 sửa đổi bổ sung nghị định 72/2006;

          + Nghị định 140/2007 kinh doanh logitic…

          + Nghị định 23/2007 hướng dẫn luật thương mại về mua bán hàng hóa liên quan đến doanh nghiệp nước ngoài;

          + Nghị định 37/2007 quy định về xúc tiến thương mại;

          + Nghị định 35/2006 quy định về nhượng quyền thương mại.

 1. Luật Trọng tài thương mại 2010:

          + Nghị định 63/2011 hướng dẫn luật TT TM năm 2010;

          + Nghị quyết 01/2014 hướng dẫn luật trọng tài thương mại do HĐTP TANDTC.

 1. Luật Nhà ở 2014:

          + Nghị quyết 99/2015 hướng dẫn chi tiết luật Nhà ở 2014.

 1. Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

          + Nghị định 76/2015 hướng dẫn chi tiết luật kinh doanh bất động sản 2014.

          + Nghị định 117/2015 quy định về xây dụng, sửa chữa sử dụng nhà ở, nhà chung cư.

 1. Luật Xây dựng 2014:

          + Nghị định 37/ 2015 quy định về hợp đồng xây dựng;

          + Nghị định 46.2015 quản lý chất lượng, bảo trì nhà ở chung cư.

          + Nghị định 53/2015 Các giấy tờ hợp pháp để cấp phép xây dựng.

 1. Luật bảo vệ môi trường 2014:

          + Nghị định 19/2015 Hướng dẫn luật môi trường 2014.

 1. Luật Phí và lệ phí 2015;

          + Nghị định 120/2016 hướng dẫn luật phí và lệ phí 2915:

 1. Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016:

          + Nghị định 134/2016 hướng dẫn luật thuế xuất khẩu nhập khẩu;

 1. Luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung 2016.

          + Nghị định 100/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, luật Quản lý thuế.

 1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013.

          + Nghị định 218/2013 hướng dẫn chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013.

 1. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2008 sửa đổi bổ sung năm 2012

          + Nghị định 65/2013 hướng dẫn luật Thuế thu nhập cá nhân, sửa đổi luật thuế TNCN.

 1. Công ước Quốc tế:

          + Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế 1980.

          + Công ước New York công nhận và cho thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài.

 1. Bộ quy tắc tố tụng trọng tài:

          + Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam ( VIAC );

          + Trung tâm trọng tài Thương mại quốc tế Á Châu ( ACIAC ).

….

» Tư vấn Luật doanh nghiệp