Tư vấn thành công dự án đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên

Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài của SB law đang tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc lập và tiến hành dự án thành công tại Việt Nam.
Dự án đầu tư nước ngoài đã được các luật sư của SB law tư vấn từ khi chủ đầu tư tìm kiếm cơ hội tại Thái Nguyên cho đến khi thuê mặt bằng và xin Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên vừa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho
BEIJING JINGDIAO GROUP CO., LTD, một công ty của Trung Quốc tiến hành lập dự án đầu tư tại Thái Nguyên.

Dự án với mục tiêu là phân phối các thiết bị cơ khí và tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì thiết bị.

Doanh nghiệp được thành lập từ dự án có tên là Công ty TNHH Beijing Jingdiao Group Việt Nam.

» Công ty tư vấn luật tại Thái Nguyên

» Tư vấn Đầu tư vào Việt Nam

Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên: