Tư vấn thành lập công ty TNHH

Tư vấn thành lập công ty TNHH. Công ty TNHH gồm có 2 loại công ty tnhh 1 thành viên và Công ty tnhh 2 thành viên trở lên.
Thành lập công ty TNHH là không được quyền phát hành cổ phần. Là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt Nam với quy mô kinh doanh vừa và nhỏ, số lượng thành viên không nhiều nên việc điều hành, quản lý công ty không quá phức tạp.

Thành lập công ty tnhh – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp thì Công ty TNHH có tư cách pháp nhân; được nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển; bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật; bảo hộ quyền sở hữu tài sản; vốn đầu tư; thu nhập; các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác sau khi hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH:

Lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh:
Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ, in hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;
Phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh;
Phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác;

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh:
Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật;
Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quay định của Luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác.Sau đó chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định rồi tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp;
Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ;

Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm có:
+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện; CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện; vốn điều lệ; ngành, nghề kinh doanh);
+ Danh sách người đại diện theo pháp luật;
+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật ( bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu);
+ Văn bản ủy quyền chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Dự thảo điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật ký từng trang;

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH:

Tư vấn miễn phí trước thành lập công ty:
+
Tư vấn về tra cứu tên công ty để lựa chọn tên công ty theo đúng quy định của pháp luật (Tránh việc đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; sử dụng tên cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử văn hóa và còn rất nhiều điều cần chú ý khác);
+ Tư vấn về trụ sở, ngành nghề kinh doanh;
+ Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý và cơ cấu góp vốn;
+ Tư về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty;
+ Tư vấn về phương thức hoạt động và điều hành của công ty;
+ Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
+ Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo thắc mắc của Khách hàng;

Chúng tôi đại diện tiến hành các thủ tục thành lập công ty:
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Quý khách chỉ cần đưa CMND hoặc hộ chiếu đã công chứng và danh sách tên người đại diện công ty Công ty Luật sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty cho khách hàng;
+ Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
+ Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty cho khách hàng;
+ Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;
+ Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
+ Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

Kết quả mà quý vị hàng nhận được:
+ Đăng ký kinh doanh và mã số thuế;
+ Dấu công ty, giấy chứng nhận mẫu dấu;
+ Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty;
+ Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;
+ Cung cấp Văn bản pháp luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập;
+ Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp

– Phí dịch vụ, nhà nước thành lập công ty TNHH là 2.500.000đ/hồ sơ

» Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Tư vấn thành lập công ty công ty trách nhiện hữu hạn: