Thủ tục thành lập công ty TNHH

Thủ tục thành lập công ty TNHH có 2 loại là công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cả 2 loại đều có thủ tục thành lập công ty tương đối giống nhau, chỉ khác về số lượng thành viên và phương thức hoạt động.

Tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH cho nhà đầu tư quan tâm.

1. Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH cần chuổn bị:
– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên;
– Bản dự thảo điều lệ công ty (yêu cầu có đầy đủ chữ ký của các thành viên sáng lập công ty TNHH);
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật (quy định tại Nghị định 43);
– Bản danh sách người đại diện, thành viên công ty;
– Giấy xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện);

» Tư vấn thành lập công ty TNHH

» Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn: