Tư vấn thẩm quyền giải quyết của Toà án kinh tế Hà Nội?

Tư vấn thẩm quyền giải quyết của Toà án kinh tế Hà Nội? Xin chào Văn phòng luật, Tôi có ký hợp đồng dịch vụ thi công công trình, bên cung cấp dịch vụ (A) trong quá trình thi công có phát sinh khối lượng, bên thuê dịch vụ (B) từ chối thanh toán cho Tôi. Khi mà hai bên xảy ra tranh chấp thì Tôi gửi thông báo đến B rằng sẽ kiện ra tòa trọng tài tại phòng thương mại quốc tế ICC. Tòa án kinh tế nhân dân Hà Nội nơi B có trụ sở có quyền giải quyết tranh chấp này không?

Tư vấn thẩm quyền giải quyết của Toà án kinh tế Hà Nội?

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 của Quốc hội
– Bộ Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi của Quốc hội
– Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12
– Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985

2. Nội dung tư vấn thẩm quyền giải quyết

Khoản 1 Điều 5 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định “Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp”.

“Thoả thuận trọng tài là thoả thuận mà các bên đưa ra trọng tài mọi hoặc các tranh chấp nhất định phát sinh hoặc có thể phát sinh giữa các bên về quan hệ pháp lý xác định, dù là quan hệ hợp đồng hay không phải là quan hệ hợp đồng. Thoả thuận trọng tài có thể dưới hình thức Điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thoả thuận riêng”(Khoản 1 Điều 7 Luật mẫu về Trọng tài Thương mại Quốc tế).

Căn cứ quy định của Luật trọng tài thương mại và Luật mẫu về Trọng tài Thương mại Quốc tế, chúng ta nhận thấy muốn giải quyết tranh chấp tại trọng tài thì phải có thỏa thuận trọng tài. Dựa vào những thông tin mà quý khách hàng đã nêu trên thì chưa có thông tin về việc hai bên có thỏa thuận trọng tài hay không? Do đó để trả lời thắc mắc của quý khách hàng, chúng tôi chia ra hai trường hợp:

Trường hợp 1: Hai bên có thỏa thuận trọng tài.

 Với trường hợp này bên cung cấp DV đã nhờ đến Phòng Thương mại Quốc tế nên khi thỏa thuận trọng tài có hiệu lực thì hai bên sẽ không giải quyết tranh chấp tại Tòa án mà giải quyết tranh chấp tại trọng tài. Như vậy, Tòa án kinh tế nơi B có trụ sở không có thẩm quyền giải quyết.

“Trước khi việc kiện về vấn đề đối tượng của thỏa thuận được đưa ra, nếu một bên yêu cầu không muộn hơn thời gian khi nộp bản tường trình đầu tiên của mình về nội dung tranh chấp, toà án sẽ chuyển các bên cho trọng tài trừ khi toà án thấy rằng thoả thuận đó là vô hiệu và không có hiệu lực, không tiến hành được và không có khả năng thực hiện” (Khoản 1 Điều 8 Luật mẫu về Trọng tài Thương mại Quốc tế). Do vậy, trường hợp khi thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc trừ trường hợp khác mà các bên có thỏa thuận thì Tòa án mới có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Trường hợp 2: Hai bên không có thỏa thuận trọng tài.

Với trường hợp này thì do hai bên không có thỏa thuận trọng tài nên tranh chấp thương mại này không được giải quyết tại trọng tài, mà được giải quyết tại Tòa án. Vậy nên, việc B khởi kiện bên A ra tòa khi hai bên có tranh chấp xảy ra là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên Tòa án kinh tế nhân dân Hà Nội nơi B có trụ sở có thẩm quyền giải quyết hay không?

Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Toà án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này” (Điểm b Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi bổ sung 2011). Như vậy với việc B kiện A ra Tòa kinh tế nhân dân Hà Nội nơi B có trụ sở thì chỉ khi hai bên có thỏa thuận bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi B (nguyên đơn) có trụ sở giải quyết tranh chấp thương mại thì Tòa án kinh tế nhân dân Hà Nội nơi B có trụ sở mới có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại đã nêu. 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi, trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

» Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án