Tư vấn luật nhà ở

Tư vấn luật nhà ở, luật nhà ở năm 2014 mới ban hành, nhà chung cư, nhà trên đất. Những hướng dẫn, quy định sửa đổi bổ sung luật nhà ở... | Giải quyết tranh chấp đất đai

Thông tư 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Nội dung thông tư về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư: BỘ XÂY DỰNG------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập...

Thông tư 26/ 2015/ TT-NHNN thế chấp giải chấp tài sản dự án đầu...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẾ CHẤP VÀ GIẢI CHẤP TÀI...

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở. CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------- Số: 99/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG...

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quản lý, sử dụng nhà chung cư và thẩm quyền giải quyết tranh chấp. 1. Cơ sở pháp lý: - Thông tư 02/2016/TT-BXD. 2. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quản lý,...

Mua căn hộ chung cư cần các loại giấy tờ gì?

Mua căn hộ chung cư cần các loại giấy tờ gì và thủ tục như thế nào? Tôi đang cần mua một căn hộ chung cư. Tôi thấy trên các quảng cáo, trang rao vặt có giới thiệu nhiều căn...

Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung...

Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư. BỘ XÂY DỰNG------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng...

Hợp đồng mua bán nhà ở có cần phải công chứng không?

Hợp đồng mua bán nhà ở có cần phải công chứng không? Trường hợp ngoại lệ chuyển nhượng nhà ở mà không phải công chứng như thế nào? Theo quy định...

Thông tư số 19/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật...

Thông tư số 19/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. BỘ XÂY DỰNG-------- Số: 19/2016/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh...

Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP. CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...

Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở

Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà...

Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài thuê nhà ở

Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài thuê nhà ở là một hoạt động kinh doanh có điều kiện. Điều kiện để cho người nước ngoài thuê nhà ở: Nhà cho thuê phải đáp ứng các điều kiện. – Có...

Cho thuê nhà chưa có sổ hồng có được không?

Cho thuê nhà chưa có sổ hồng có được không? - sổ đỏ Nếu ngôi nhà chưa được cấp Sổ hồng nhưng đã đáp ứng được các yêu cầu thì hoàn toàn có thể cho thuê theo quy định của...
Tư vấn pháp luật về nhà ở

Tư vấn pháp luật về nhà ở

Tư vấn pháp luật về nhà ở. Dịch vụ tư vấn pháp luật nhà ở cho cá nhân gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc sở hữu, sử...

Luật Nhà ở năm 2014

Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho...

Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước...

Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC...

Nghị định 101/2015/NĐ-CP cải tạo xây dựng lại nhà chung cư

Nghị định 101/2015/NĐ-CP cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ CẢI...

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 NGHỊ...

Có được bán nhà khi đang cho thuê nhà

Có được bán nhà khi đang cho thuê nhà: Tôi thuê nhà với hợp đồng thuê là 02 năm có công chứng. Nay thời hạn hợp đồng chỉ còn lại 5 tháng thì chủ nhà đã bán và sang...

Bài viết mới