Home Giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai, luật sư tư vấn giải quyết các tranh chấp về thừa kế đất đai, hợp đồng chuyển nhượng đất đai, đòi lại quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi, rãnh thoát nước, dự án thu hồi đất, giải tỏa bồi thường, khiếu kiện đất đai tại các cơ quan hành chính, khởi kiện tranh chấp đất đai ra Tòa án nhân dân các cấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai. khi có tranh chấp về đất đai, trước hết các bên cần tự hòa giải thông qua tổ hòa giải ở cơ sở, nếu không nhất trí thì các bên có...
Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai. Khi có vướng mắc về đất đai, nhà đất cần giải tư vấn quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, cần luật...
Luật sư tranh tụng đất đai

Luật sư tranh tụng đất đai tại Tòa án

Luật sư tranh tụng đất đai tại Tòa án. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và tính chất phức tạp của tranh chấp đất đai. Mặc dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn nhưng thực tiễn cho...
Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai. Pháp luật quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người bị xâm phạm trong quan hệ về...

Các loại tranh chấp đất đai chủ yếu

Các loại tranh chấp đất đai chủ yếu. Khi xẩy ra tranh chấp đất đai, sở hữu đất đai hoặc trong giao dịch đất đai cần chú ý đến các dạng tranh chấp đất đai chủ yếu...
Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai. Tranh chấp đất đai được xem là việc khó khăn, ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên ngoài việc người khởi kiện củng cố chứng cứ thì còn...

Thủ tục ngăn chặn nhà, đất đai đang có tranh chấp

Thủ tục ngăn chặn tẩu tán nhà, đất đai đang có tranh chấp. Ngăn chặn tẩu tán nhà đất được tiến hành trong trường hợp người đang giữ tài sản tranh chấp có hành vi tẩu tán,...

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi xảy ra tranh chấp quyến sử dụng đất, để đảm bảo tài sản tranh chấp không bị chuyển nhượng cho người khác hoặc bị...

Đòi tiền đặt cọc mua phải đất quy hoạch như thế nào?

Đòi tiền đặt cọc mua phải đất quy hoạch như thế nào? Nếu mua phải đất quy hoạch nếu không nắm rõ quy định của pháp luật có thể bị mất trắng do người bán không nói...

Chủ đất cũ khởi kiện đòi quyền sử dụng đất qua các lần cải...

Chủ đất cũ khởi kiện đòi quyền sử dụng đất qua các lần cải tạo đất đai có được không? Theo công văn số 169/2002/KHXX ngày 15/12/2002 của TANDTC. Tòa Án Nhân Dân Tối cao hướng dẫn...

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai nộp tại UBND. Khi xẩy ra tranh chấp đất đai, các bên không tự hòa giải được thì một bên nộp đơn yêu cầu tại UBND cấp...

Tư vấn các trường hợp khiếu nại đất đai

Tư vấn các trường hợp khiếu nại đất đai. Quyền khiếu nại đất đai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền...

Tư vấn pháp luật Khiếu nại Đất đai

Tư vấn pháp luật khiếu nại đất đai. Khiếu nại đất đai là việc người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất khi có căn cứ cho rằng...

Xây nhà lấn sang đất của hàng xóm phải xử lý thế nào?

Xây nhà lấn sang đất của hàng xóm phải xử lý thế nào? Việc xây dựng nhà, tường rào của hàng xóm lấn sang đất của nhà mình, lấn sang đất nhà người khác, lấn chiếm lối...

Tư vấn đo đạc để giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai

Quy trình đo đạc để giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai. Đất đai là một trong những bất động sản có giá trị lớn và biến động theo thời gian do đó các vấn đề...
Hướng dẫn thủ tục khiếu nại đất đai

Thủ tục khiếu nại đất đai

Thủ tục khiếu nại đất đai 2020 - 2021. Khiếu nại về đất đai là biện pháp mà người chủ sử dụng đất làm đơn khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của...

Xem xét, thẩm định tại chỗ

Trình tự phiên xem xét thẩm định tại chỗ trong vụ án tranh chấp đất đai. Xem xét, thẩm định tại chỗ trong vụ án, chứng minh cho quyền khởi kiện của nguyên đơn tranh chấp đất...

Điều kiện khiếu nại đất đai như thế nào?

Điều kiện khiếu nại đất đai như thế nào? Để xảy ra khiếu nại hay khởi kiện về đất đai là điều không ai muốn, nhưng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình...

Bài viết mới