Điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà ở

Điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà ở. theo Luật Nhà ở 2014, Nghị định 56-CP quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê Nhà tại Việt Nam được quy định như sau:

Điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà:
1. Điều kiện của bên cho thuê khi cho người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam

Điều 1 Nghị định 56-CP quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê Nhà tại Việt Nam quy định điều kiện của bên cho thuê khi cho người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam là:

+ Các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nhà được thành lập và hoạt động theo pháp luật, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Các doanh nghiệp khác và các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật, có nhà thuộc sở hữu của mình và có quyền sử dụng đất hợp pháp.
+ Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có nhà thuộc sở hữu của mình và có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Như vậy, điều kiện của bên cho thuê khi cho người nước ngoài thuê nhà ở Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện trên như:
+ Đối với tổ chức thì phải là tổ chức có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản được thành lập hợp pháp hoặc tổ chức có nhà ở thuộc sở hữu của mình;
+ Đối với cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự và có nhà ở thuộc sở hữu của mình.
người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam

2. Điều kiện người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam

Điều 5 Nghị định 56-CP quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê Nhà tại Việt Nam quy định điều kiện người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam là:

“Người nước ngoài thuê nhà để ở phải có giấy phép tạm trú hợp pháp ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên; nếu thuê nhà để đặt trụ sở Văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty hoặc cơ sở hoạt động kinh doanh thì phải có giấy phép đặt Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty hoặc giấy phép về hợp tác đầu tư tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.”

Như vậy, theo quy định pháp luật điều kiện để người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam phải là:

– Người được phép nhập cảnh vào Việt Nam và có giấy phép tạm trú hợp pháp tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên.
– Đối với trường hợp người nước ngoài thuê nhà làm trụ sở kinh doanh, văn phòng công ty,… thì phải có giấy phép đặt văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, giấy phép hợp tác đầu tư,… do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp

3. Điều kiện nhà được phép cho người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam

Điều 3 Nghị định 56-CP quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê Nhà tại Việt Nam quy định điều kiện nhà được phép cho người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam là:

+ Có địa chỉ cụ thể (số nhà, phố, phường …).
+ Riêng biệt (không cùng chung căn hộ hoặc cùng cửa đi chung với căn hộ khác).
+ An toàn về cấu trúc, xây dựng.
+ Bảo đảm điều kiện an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy.
+ Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng.

» Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài thuê nhà ở

» Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp nhà đất

Trên đây là điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà ở.