Tư vấn giải quyết tranh chấp

Tư vấn giải quyết tranh chấp, Tư vấn pháp luật khi có tranh chấp xẩy ra như đàm phán, thương lượng, khởi kiện tranh chấp ra Tòa án, trước Trọng tài thương mại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật và giàu kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết tranh chấp, chúng tôi có khả năng hỗ trợ khách hàng trong giải quyết mọi tranh chấp trong mọi lĩnh vực. tu van giai quyet tranh chap:

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp là Việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xử lý các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia định, kinh doanh, thương mại, lao động, trên cơ sỏ xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong vụ việc tranh chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Trình tự tư vấn giải quyết tranh chấp:

– Tư vấn pháp luật về vấn đề tranh chấp;
– Thư cảnh cáo và đàm phán;
– Thương lượng;
– Đại diện/ bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước Tòa án, trước Trọng tài thương mại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Hỗ trợ thi hành án.

Lĩnh vực giải quyết tranh chấp:

– Kinh doanh thương mại
Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai
– Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai thương mại
– Tranh chấp Đầu tư
– Tranh chấp Lao động
Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự
– Hôn nhân gia đình
– Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng
– Giải quyết tranh chấp thừa kế
– Tranh chấp trong nội bộ công ty giữa các thành viên/cổ đông với nhau…

Kinh nghiệm của chúng tôi được tích luỹ và phát triển thông qua việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp, Việc hỗ trợ khách hàng trong tư vấn giải quyết tranh chấp có thể được chúng tôi thực hiện thông qua việc làm trung gian hòa giải giữa các bên tranh chấp; là người đại diện theo ủy quyền hoặc là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án hoặc tại Trọng tài thương mại.

» Dịch vụ giải quyết tranh chấp

» Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh tế

Khi cá nhân, cơ quan, tổ chức cần tư vấn giải quyết tranh chấp xin liên hệ: