Luật sư tư vấn luật dân sự

Luật sư tư vấn luật dân sự, văn phòng luật sư tư vấn pháp luật dân sự các lĩnh vực như việc dân sự, giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế di sản, tranh chấp hợp đồng, tranh chấp tài sản, nghĩa vụ dân sự, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cho khách hàng trên toàn quốc thông qua điện thoại miễn phí trực tuyến hoặc tư vấn trực tiếp, thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Luat su tu van luat dan su:

I. luật sư tư vấn dân sự có các nội dung sau:

1. Lĩnh vực luật sư tư vấn pháp luật dân sự như sau:

– Tư vấn hợp đồng dân sự, các loại giao dịch dân sự như:

Hợp đồng mua bán tài sản, trao đổi tài sản, tặng cho tài sản, vay tài sản, thuê tài sản, mượn tài sản, gửi giữ tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền, hứa thưởng và thi có giải.
+ Tư vấn luật về giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự:
cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.
+ Tư vấn các giao dịch dân sự như đại diện, ủy quyền; thực hiện công việc không có ủy quyền; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…

– Tư vấn luật thừa kế tài sản, phân chia di sản thừa kế, các quy định về thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc:

+ Tư vấn luật về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
+ Tư vấn luật về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
+ Tư vấn xác định di sản thừa kế;
+ Tư vấn luật về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
+ Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
+ Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
+ Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
+ Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
+ Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
+ Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
+ Tư vấn luật về hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
+ Tư vấn viết nội dung di chúc;
+ Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
+ Tư vấn luật về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
+ Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
+ Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
+ Tư vấn luật về sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
+ Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
+ Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
+ Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
+ Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
+ Tư vấn luật về thừa kế thế vị (nếu có);+Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
+ Tư vấn luật về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
+ Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế, di sản thừa kế, chia thừa kế…

– Luật sư tư vấn luật đất đai:

Tư vấn về thủ tục về đất đai, xây dựng, chuẩn bị tài liệu về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng, tư vấn quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư.

– Tư vấn luật về hôn nhân và gia đình:

+ Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn trong nước và có yếu tố nước ngoài; tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng; phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân;
+ Quan hệ hôn nhân, quan hệ tài sản, phân chia quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục con cái, thủ tục ly hôn.
+ Tư vấn xác định quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên trong gia đình; nuôi con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài; xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; thủ tục cấp dưỡng, giám hộ giữa các thành viên của gia đình.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật dân sự
Điện thoại: 0768.236.248 Chat Zalo

2. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự:

Luật sư tư vấn luật, đại diện giải quyết tranh chấp quan hệ pháp luật dân sự
+ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
+ Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công  nghệ
+ Tranh chấp về thừa kế tài sản. Chia tài sản chung.
+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy quyết định một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định là một người mất tích hoặc đã chết…

3. Tư vấn các yêu cầu về dân sự:

+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
+ Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
+ Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
+ Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài; …

4. Luật sư tư vấn luật hình sự về những vấn đề có liên quan:

Ngoài việc luật sư tư vấn luật dân sự thì luật sư còn tư vấn các vấn đề hình sự liên quan.

Luật sư tư vấn luật dân sự:
Khi quý vị gặp phải các vấn đề về dân sự cần được tư vấn pháp lý cho tình huống của mình xin hãy liên hệ với luật sư trình bày sự việc để được tư vấn cụ thể.

Luật sư tư vấn luật dân sự.
Khi có các vướng mắc về luật dân sự, hãy liên hệ nêu vấn đề cần tư vấn để luật sư tư vấn luật dân sự cho bạn.
Liên hệ điện thoại: 0768236248 Chat Zalo
Website: Luatsubaoho.com – Luật sư tư vấn luật dân sự, xin cấp giấy tờ,  luật sư bảo hộ quyền lợi dân sự, luật hình sự, luật hành chính.

II. Hỏi đáp pháp luật dân sự

1. Trường hợp về thời hiệu khởi kiện để yêu cầu chia thừa kế

Câu hỏi: Chào luật sư tôi muốn hỏi trường hợp thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đất đai là thời hạn 30 năm từ ngày người có di sản chết, đến khi làm đơn đề nghị hoà giải tại UBND cấp xã hay là ngày toà thụ lý vụ án? tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn tới chuyên mục Luật sư tư vấn pháp dân sự, về vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 thì:

“1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:
a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.
2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế…”

Theo đó, thời hạn yêu cầu chia thừa kế đối với bất động sản là 30 năm kể từ thời điềm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì người được thừa kế không có quyền khởi kiện để yêu cầu chia di sản thừa kế nữa.

Theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì “Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi”.

Do đó, thời điểm để xác định còn thời hiệu khởi kiện chia thừa kế căn cứ vào ngày người khởi kiện nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày gửi đơn qua đường bưu điện chứ không căn cứ vào ngày có đơn hòa giải tại UBND cấp xã.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư về thời hiệu khởi kiện thừa kế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật dân sự để được giải đáp.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Luật sư tư vấn luật dân sự.
Bạn đang có thắc mắc về vấn đề dân sự xin liên hệ để luật sư tư vấn luật dân sự cho bạn: