Tư vấn giải quyết tranh chấp về nhà đất chia thừa kế

Tư vấn giải quyết tranh chấp về nhà đất chia thừa kế.
Hỏi luật sư: Tôi là NM Anh, tôi có một vấn đề xin được Luật sư tư vấn như sau:
Hiện nay gia đình chúng tôi đang xảy ra tranh chấp về tài sản của bố mẹ để lại. Vào ngày 18 – 9 – 2015, bố mẹ tôi đi du lịch không may bị tai nạn cả 2 người đều mất. Trước đó, gia đình tôi gồm 5 người là bố mẹ tôi, tôi là cả, dưới tôi là một em gái và một em trai. Cả 2 chị em gái chúng tôi đều đã lập gia đình và về nhà chồng, còn em trai ở với bố mẹ. Sau khi mất, em trai tôi vẫn ở trên đất của bố mẹ. Vào ngày 24 – 9 – 2016, em trai tôi bị mất do bị bệnh nặng. Trước khi mất vài tháng em trai tôi đã lập di chúc và để lại toàn bộ tài sản cho người yêu. Sau khi em tôi mất thì 2 chị em tôi thay nhau trông nom căn nhà của bố mẹ chúng tôi trước đó. Vào ngày 8 – 11 – 2016, người yêu em tôi cùng một số người đến đuổi 2 chị em chúng tôi đi với lí do là căn nhà đó là của em trai tôi, và em trai tôi đã lập di chúc để lại tài sản bao gồm căn nhà đó cho họ.

Hiện tại 2 chị em chúng tôi không biết họ làm như vậy là có đúng không, vì đất trước đó là của bố mẹ chúng tôi để lại, mà trước khi mất bố mẹ chúng tôi không nói là đất và nhà đó sẽ được chia cho ai, mà người đến đòi đất là người yêu của em trai tôi chứ chưa phải là vợ, vậy họ có quyền đòi miếng đất đó không. Họ nói cho chị em chúng tôi mấy ngày để dọn đồ đạc và rời khỏi nhà đó. Vậy trường hợp này chị em tôi có được giữ lại mảnh đất đó không? Chúng tôi nên giải quyết như thế nào?

Trả lời:
Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty luật. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Như bạn đã đề cập vấn đề ở đây là tranh chấp về thừa kế, cụ thể di sản thừa kế trong trường hợp này là mảnh đất và nhà ở trên đất của bố mẹ bạn để lại.

Do bạn không nói rõ là ông bà của bạn, nghĩa là người sinh ra bố mẹ bạn có còn sống hay không bởi theo quy định của tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

nên chúng tôi xin tư vấn theo trường hợp mà cả ông bà bạn đều đã mất và chỉ còn lại bạn, em gái bạn và em trai bạn còn sống sau khi bố mẹ bạn bị mất.

Việc bố mẹ bạn trước khi mất không để là di chúc thì di sản thừa kế của bố mẹ bạn sẽ được chia thừa kế theo pháp luật và sẽ được chia đều cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: Bạn, em gái bạn, em trai bạn. Việc 2 chị em bạn đi lấy chồng, em trai bạn ở với bố mẹ bạn không ảnh hưởng tới phần di sản mà các bạn được hưởng. Nghĩa là 3 chị em bạn mỗi người sẽ được hưởng 1/3 phần đất và nhà của bố mẹ bạn để lại.

Em trai bạn sẽ chỉ được 1/3 phần di sản đó. Sau khi em bạn mất đã để lại di chúc hợp pháp với nội dung để lại toàn bộ tài sản của mình cho người yêu. Việc để lại di chúc như vậy không trái quy định của Bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

Điều 626. Quyền của người lập di chúc người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Như vậy, có thể hiểu người yêu của em trai bạn có quyền hưởng toàn bộ di sản của em trai bạn. Nhưng di sản của em trai bạn chỉ là 1/3 phần nhà, đất của bố mẹ bạn chứ không phải toàn bộ nhà đất đó. Hiện tại 2 chị em bạn nếu muốn giữ lại nhà đất của bố mẹ bạn để lại có thể thỏa thuận với người yêu của em trai bạn và bù giá trị tài sản (bằng tiền) bằng với giá trị của 1/3 nhà đất đó, trong trường hợp nếu các bên không đạt được thỏa thuận thì bạn có thể gửi đơn lên Tòa án giải quyết.

Theo tongdaituvanluat.vn

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

» tư vấn luật đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp về nhà đất chia thừa kế: