Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh

Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh.
Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái kích động mạnh là hành vi của một người có nhận thức rõ hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó nhưng do bị tác động mạnh bởi hành vi trái pháp luật của nạn nhân đối với họ hoặc với những người thân thích của họ khiến họ mất tự chủ, không thấy hết được tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình.

Theo Điều 135 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, như sau:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người.”

Thứ nhất, các yếu tố cấu thành

Mặt khách quan:

– Về hành vi: Người phạm tội có hành vi cố ý tác động đến thân thể của người khác làm cho người này bị thương, bị tổn hại đến sức khỏe như: Đâm, chém, đấm đá, đốt cháy, đầu độc…trong trạng thái bị kích động mạnh bởi những hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc người thân thích của người đó.

Kích động về tinh thần là người không còn nhận thức đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường, nhưng chưa mất hẳn khả năng nhận thức. Lúc đó họ mất khả năng tự chủ và không thấy hết được tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình; trạng thái tinh thần của họ gần như người điên (người mất trí). Trạng thái này chỉ xảy ra trong chốc lát, sau đó tinh thần của họ trở lại bình thường như trước.

Trường hợp người phạm tội có bị kích động về tinh thần nhưng chưa tới mức mất khả năng tự chủ thì không gọi là bị kích động mạnh và không thuộc trường hợp phạm tội này. Việc xác định một người có bị kích động mạnh về tinh thần hay không là một vấn đề phức tạp. Bởi vì trạng thái tâm lý của mỗi người khác nhau, cùng một sự việc nhưng người này xử sự khác người kia; có người bị kích động về tinh thần, thậm chí “điên lên”, nhưng cũng có người vẫn bình thường, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

– Về hậu quả: Nạn nhân bị thương tích hoặc tổn hại sức khỏe từ 31% trở lên.

Khách thể: Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến sức khỏe của người khác..

Mặt chủ quan: Hành vi của người phạm tội được thực hiện với lỗi cố ý.

Chủ thể: Tất cả những người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự và bắt buộc người phạm tội phải đang bị kích động mạnh. Đối tượng của hành vi phạm tội này là người đã có hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến người phạm tội hoặc người thân thích của người phạm tội.

Thứ hai, mức hình phạt

Mức hình phạt đối với tội này được chia thành hai khung, cụ thể như sau:

– Đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan và tỉ lệ thương tổn từ 31% đến 60% thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

– Mức phạt tù từ từ 06 tháng đến 03 năm được áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;
  • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người.

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự
» Mời luật sư bào chữa từ khi nào?
Tư vấn, bào chữa tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh: