Tìm hiểu quy định về công đoàn và quỹ công đoàn

Chúng tôi là công ty Việt Nam, chúng tôi muốn SB law giải thích một số vấn đề về luật lao động về công đoàn như sau:

Theo quy định mới thì dù có hay không có Công Đoàn thì doanh nghiệp vẫn bị truy thu phí công đoàn là 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH .

Liên quan việc đóng kinh phí này, chúng tôi muốn xác nhận thông tin như sau:

Q: Đối tượng để tính kinh phí là nhân viên full time (có tham gia BHXH) , đối với part time thì không cần đóng đúng không?

A: Chỉ những người lao động nào phải đóng BHXH thì mới căn cứ vào quỹ lương của họ để đóng kinh phí công đoàn. VẬY LAO ĐỘNG THỜI VỤ DƯỚI 3 THÁNG THÌ KHÔNG PHẢI TÍNH.

Q: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;  Kinh phí này toàn bộ do Công ty chịu , không liên quan nhân viên ?

A: CÓ HAI KHÁI NIỆM LÀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN VÀ CÔNG ĐOÀN PHÍ. CÔNG TY CHỊU KINH PHÍ CÔNG ĐOÁN, NLĐ LÀ CÔNG ĐOÀN VIÊN THÌ CHỊU CÔNG ĐOÀN PHÍ.

Q: Cty phải đóng cho Liên Đoàn LĐ quận huyện hay cấp tỉnh ?

A: LUẬT QUY ĐỊNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CÓ THỂ ỦY QUYỀN CHO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN ĐỂ THU.

Q: Hình thức đóng như thế nào ? (chuyển khoản hay tiền mặt)

A: Doanh nghiệp CHUYỂN KHOẢN khoản phí này.

» Quy định về đóng bảo hiểm xã hội

» Tư vấn pháp luật lao động