Thủ tục thay đổi người đại diện cho công ty FDI

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty FDI

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI và đang có nhu cầu thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật (người nước ngoài) và làm giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người đó. Người này thuộc nội bộ công ty chứ không phải thuê từ bên ngoài.

Mong SB law tư vấn và báo giá?

Công ty SB law: Trước hết, Chúng tôi – Công ty Luật TNHH S&B (SB Law/Chúng tôi) xin gửi tới Chị và Quý Công ty lời chào trân trọng nhất.

Qua trao đổi sơ bộ, chúng tôi được biết rằng hiện nay Quý Công ty đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để thay đổi Người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến đầu tư nước ngoài, tài chính ngân hàng, bất động sản, tư vấn soạn thảo, đàm phán và hỗ trợ ký kết các hợp đồng thương mại trong nước và nước ngoài, tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, SB Law có đủ năng lực để cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục nêu trên.

Sau đây, SB Law xin gửi đến Chị và Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ với nội dung như sau:

I. TƯ VẤN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Theo như chúng tôi được biết, Quý Công ty là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận đầu tư số do Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh cấp.

Hiện tại, Khách hàng đang có ý định tiến hành thay đổi Ngƣời đại diện theo pháp luật đương nhiệm của mình.

Căn cứ theo hệ thống pháp luật về Đầu tư hiện hành và Cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam, Khách hàng hoàn toàn được thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật đương nhiệm như trình bày phía trên.

Tuy nhiên, Chúng tôi cũng lưu ý Khách hàng về một số điều kiện quan trọng cần đảm bảo trước khi tiến hành thủ tục, bao gồm:

– Vốn điều lệ và/hoặc Vốn đầu tư của Khách hàng đã được góp đủ tính đến thời điểm dự định điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với cam kết góp vốn đã được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư của Khách hàng;

 – Khách hàng đã thực hiện đầy đủ việc nộp các Biểu mẫu báo cáo về giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (ví dụ: báo cáo sáu tháng, cả năm) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;

– Bên cạnh đó, sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư phải tiến hành thông báo việc thay đổi chỉ tiêu đăng ký thuế này cho Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, đồng thời thông báo về nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên một trong các tờ báo in hoặc báo điện tử trong ba (03) kỳ liên tiếp.

– Ngoài ra, mặc dù Giấy phép lao động và/hoặc Th tạm trú của Người đại diện theo pháp luật mới không cần phải đệ trình lên cơ quan cấp phép trong quá trình tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng các loại giấy phép này là điều kiện bắt buộc phải có để người nước ngoài được phép lao động một cách hợp pháp tại Việt Nam.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Thời gian hoàn tất đối với thủ tục này, thông thường kéo dài trong khoảng từ mười lăm đến ba mươi (15 – 30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ. Khung thời gian nêu trên được tính dựa trên thông tin ban đầu được cung cấp bởi Khách hàng và tình trạng thực tế của thủ tục cấp phép tại thời điểm chuẩn bị Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này.

Thời gian thực thế có thể ngắn hơn hoặc dài hơn dự kiến. Trong trường hợp thủ tục cấp phép lâu hơn dự kiến, SBLaw sẽ cố gắng hết sức đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng.

III. TƯ VẤN SƠ BỘ CỦA SBLAW VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ THẺ TẠM TRÚ

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, ngoại trừ những trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được miễn Giấy phép lao động phải thực hiện việc đăng ký Giấy phép lao động theo các điều kiện sau đây:

a. Điều kiện đối với người sử dụng lao động (Quý Công ty):

Theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Lao động 2012, Quý công ty cần phải đáp ứng điều kiện tuyển dụng như sau:

(i) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

(ii) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b. Điều kiện đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài (Người đại diện pháp luật mới):

Theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 05 tháng 09 năm 2013, quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người sử dụng lao động được tuyển lao động nước ngoài khi người lao động nước ngoài có đủ các điều kiện sau: Theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 05 tháng 09 năm 2013, quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người sử dụng lao động được tuyển lao động nước ngoài khi người lao động nước ngoài có đủ các điều kiện sau:

i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

ii) Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

iii) Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

iv) Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

vi) Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu cần thiết từ Khách hàng, SBLaw sẽ soạn thảo và gửi Khách hàng xem xét và ký xác nhận hợp lệ.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép lao động cho người lao động.

– Trong thời hạn 10-15 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đƣợc Giấy phép lao động, SB Law sẽ thực hiện thủ tục đăng ký Thẻ tạm trú cho ngƣời lao động nước ngoài với thời hạn của Thẻ tương ứng với thời hạn trên Giấy phép lao động.

V. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB law

1. Đối với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ:

Thông báo về các tài liệu hồ sơ cần thiết phù hợp theo pháp luật Việt Nam;

Soạn thảo bộ hồ sơ cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn trong đơn đề nghị điều chỉnh, giấy ủy quyền, nghị quyết chủ đầu tư bằng tiếng Anh;

Liên lạc với Khách hàng để thảo luận về bộ hồ sơ dự thảo đăng ký điều chỉnh;

Sửa đổi bộ hồ sơ dựa trên ý kiến phản hồi của Khách hàng;

Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ cơ quan cấp phép đối với bộ hồ sơ;

Hoàn thiện bộ hồ sơ dựa trên ý kiến của cơ quan cấp phépGiai đoạn cấp phép:

Thay mặt Khách hàng nộp bộ hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình cấp phép;

Cập nhật cho Khách hàng về quá trình xem xét hồ sơ và các yêu cầu bổ sung

Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Nhận và bàn giao kết quả thực hiện cho Khách hàng. Giai đoạn sau cấp phép:

Thông báo về nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên một trong các tờ báo in hoặc báo điện tử trong ba (03) kỳ liên tiếp. Đối với thủ tục đăng ký Giấy phép lao động:

Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ:

Thông báo về các tài liệu hồ sơ cần thiết phù hợp theo pháp luật Việt Nam;

Soạn thảo bộ hồ sơ cần thiết và liên lạc với Khách hàng để thảo luận về bộ hồ sơ dự thảo đăng ký điều chỉnh;

Sửa đổi bộ hồ sơ dựa trên ý kiến phản hồi của Khách hàng;

Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ cơ quan cấp phép đối với bộ hồ sơ;

Hoàn thiện bộ hồ sơ dựa trên ý kiến của cơ quan cấp phép.

Giai đoạn cấp phép:

Thay mặt Khách hàng nộp bộ hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (SởLao động Thương Binh và Xã Hội Tp.HCM);

Theo dõi và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình cấp phép;

Cập nhật cho Khách hàng về quá trình xem xét hồ sơ và các yêu cầu bổ sung, nếu có;

Nhận và bàn giao Giấy phép lao động cho Khách hàng.

Đối với thủ tục đăng ký Thẻ tạm trú: Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ:

Nộp hồ sơ cần thiết tại Cục Quản Lý Xuất Nhập cảnh Tp.HCM;

Nhận và bàn giao Thẻ tạm trú lao động cho Khách hàng.

>> Mua bán, sát nhập và hợp nhất Doanh nghiệp

Tư vấn thay đổi người đại diện cho công ty: