Quy định về đóng bảo hiểm xã hội

Hỏi: Nếu một nhân viên ký HĐ với công ty làm việc trong 2,5 tháng. Sau đó, hai bên ký thêm phụ lục HĐ gia hạn thêm 2,5 tháng nữa thì công ty có phải đóng BHXH cho nhân viên đó hay không? Thời gian đóng BHXH được tính bắt đầu từ khi nào?

Luật sư trả lời: Luật lao động không quy định lập Phụ lục để gia hạn thời hạn thực hiện HĐLĐ. Khoản 2, Điều 22 quy định rõ điều này.

Do vậy, nếu DN muốn ký tiếp một thời hạn 2,5 tháng thì cấn phải cho NLĐ nghỉ một thời gian rồi mới ký lại để HĐLĐ có thời hạn 2,5 tháng tiếp theo không được liên tục với HĐLĐ trước đó.

Ví dụ: HĐLĐ 2,5 tháng hết hiệu lực vào ngày 04/6/2014 thì không nên ký tiếp HĐLĐ 2,5 tháng vào ngày 05/6/2014 mà nên vào ngày 19/6/2014 sẽ tốt hơn.

» Tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp

» Tư vấn pháp luật lao động