Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ

Hỏi: Khoản 10 Điều 36 BLLĐ hiện hành có quy định trường hợp người sử dụng lao động (i) đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 38 và (ii) cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ…

Vậy, hai trường hợp này khác nhau như thế nào? (ii) có nằm trong (i) không? Đơn phương chấm dứt HĐ khác gì thôi việc trong quy định (ii) này.

Luật sư trả lời: Điều 38 được hiểu là vì lỗi của NLĐ hoặc bất khả kháng thì Công ty được quyền Đơn phương.

Còn điều 44, 45 được hiểu là không do lỗi của NLĐ nhưng thỏa các điều điều kiện khách quan thì Công ty được chấm dứt.

Lưu ý, nếu chấm dứt theo Điều 38 thì NLĐ được hưởng hợ cấp thôi việc. Còn chấm dứt theo Điều 44, 45 thì NLĐ được hưởng trợ cấp mất việc.

Thời gian tham gia đóng BH thất nghiệp không được tính khi chi trả trợ cập thôi và mất việc.

» Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có báo trước?

» Tư vấn pháp luật lao động