Thiếu giấy chứng tử thì thủ tục khai nhận thừa kế như thế nào?

Thiếu giấy chứng tử thì thủ tục khai nhận thừa kế thực hiện như thế nào?

Cha mẹ của mẹ tôi (ông bà ngoại của tôi) đã mất mà không có giấy chứng tử và cũng không biết có giấy chứng tử hay không (nếu tính tuổi sinh của ông bà ngoại tôi thì đến nay đã khoảng 150 tuối). Sau này mẹ tôi mất không để lại di chúc.
Nay gia đình tôi muốn làm thủ tục để nhận di sản thừa kế phần đất của mẹ tôi, thửa đất đã có Sổ đỏ do bố mẹ tôi cùng đứng tên.
Xin hỏi làm thế nào để gia đình tôi thực hiện được thủ tục khai nhận di sản thừa kế như thế nào?

Thiếu giấy chứng tử thì thủ tục khai nhận thừa kế như thế nào?

» Tư vấn pháp luật thừa kế

Lời tư vấn: Quy định về thừa kế theo pháp luật

Theo thông tin bạn cung cấp: Thửa đất đứng tên quyền sử dụng đất của bố mẹ bạn nên căn cứ theo quy định tại Điều 29 Luật hôn nhân và gia đình 2014, thửa đất được xác định là tài sản chung của bố mẹ bạn.

Chính vì thế khi mẹ bạn mất thì 1/2 thửa đất thuộc phần di sản thừa kế của mẹ bạn còn bố bạn chỉ có quyền quyết định đối với 1/2 thửa đất còn lại.

1. Phân chia di sản:
Chính vì thế khi mẹ bạn mất thì 1/2 thửa đất thuộc phần di sản thừa kế của mẹ bạn còn bố bạn chỉ có quyền quyết định đối với 1/2 thửa đất còn lại.

Đối với 1/2 thửa đất là di sản thừa kế của mẹ bạn:
Căn cứ theo quy định của pháp luật Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015:
Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Như vậy, khi mẹ bạn mất thì di sản thừa kế của mẹ bạn sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: bố bạn, ông bà ngoại của bạn và bạn. Mỗi người thuộc hàng thừa kế này đều được chia những phần thừa kế bằng nhau.

2. Thủ tục thực hiện khai nhận di sản thừa kế:
Không có chứng tử của ông bà để nhận đất thừa kế

Do đó nếu gia đình bạn muốn làm thủ tục nhận di sản thừa kế thì gia đình bạn cần chứng minh những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, tức là bạn phải chứng minh ông bà ngoại của bạn đã mất trước thời điểm mẹ bạn mất.

Chính vì thế việc cơ quan nhà nước yêu cầu bạn phải nộp giấy chứng tử của mẹ bạn và ông ngoại của bạn là đúng quy định của pháp luật.

– Nếu như ông bà ngoại bạn mất mà không có giấy tờ chứng minh thì bạn có thể đến UBND xã để xin trích lục khai tử của ông bà bạn và nộp cho cơ quan nhà nước.

– Tuy nhiên, vì ông bà ngoại mất vào thời kỳ chiến tranh… và hầu như không có khả năng nào để chứng minh người này còn sống nếu xét về tuổi tác, nên những người nhận thừa kế có thể làm văn bản cam kết với nội dung người cha vợ đã chết trước thời điểm người vợ chết, và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp xảy ra. giấy xác nhận ông bà đã mất

– Ngoài ra, việc chứng minh người cha vợ đã chết trước có thể được chấp nhận bằng các giấy tờ khác, chẳng hạn: văn bản xác nhận của UBND phường, công an khu vực về việc người đó đã chết, xác nhận của những người sống trong khu vực là người cao tuổi có biết hoặc chứng kiến về cái chết của người cha vợ trước kia…

» Thời hiệu thừa kế theo Bộ luật dân sự 2015

» Luật sư tư vấn thừa kế

Dịch vụ tư vấn thừa kế theo pháp luật: