Thành lập doanh nghiệp dịch vụ khách sạn 100% vốn nước ngoài không?

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn kinh doanh dịch vụ khách sạn không?

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Singapore, công ty luật cho chúng tôi biết theo luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn kinh doanh dịch vụ khách sạn không?

Luật sư trả lời: Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, dịch vụ khách sạn được coi là dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110).

Nhà Đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, không hạn chế vốn góp của nước ngoài.

Điều kiện kinh doanh sau khi được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư:

  1. a) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
  2. b) Đề ra các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch. Những đề án này sẽ được các cơ quan chuyên môn xác nhận bằng các Chứng nhận:

+ Chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự;

+ Xác nhận Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Xác nhận phương án phòng cháy chữa cháy;

+ Chứng nhận cơ sở lưu trú đủ điều kiện hoạt động khách sạn.

Đối với khách sạn phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

Tại giai đoạn đầu tiên, Chúng tôi yêu cầu nhà đầu tư cung cấp các thông tin sau để tư vấn cụ thể hơn:

Mô tả về khách sạn, Khách sạn sẽ được xây dựng quy mô như thế nào? các công trình xây dựng trong khách sạn, các hạng mục, dịch vụ trong khách sạn.

Xây dựng trên diện tích đất bao nhiêu?

Đất dùng để xây khách sạn là của Bên nào? hình thức thuê hay giao đất và thuê trả tiền hàng năm hay một lần, scan và chuyển cho chúng tôi xem xét;

Khách sạn đang xây đã có giấy phép xây dựng chưa, nếu có giấy phép xây dựng thì vui lòng chuyển bản scan để chúng tôi xem xét.

>> Tư vấn trước thành lập công ty