Tăng cường hợp tác với công ty Hàn Quốc Wise Concetti

Tăng cường hợp tác với công ty Hàn Quốc Wise Concetti

Tại buổi tiếp, hai bên đã tổng kết quá trình hợp tác giữa 2 công ty trong việc hỗ trợ nhà đầu tư Hàn Quốc khi vào Việt Nam đầu tư.

Bên cạnh đó, 2 bên cũng đề ra kế hoạch hợp tác trong năm 2015 và những năm tiếp theo, theo đó, 2 bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho chính các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để giúp họ tuân thủ pháp luật hiện hành và kinh doanh thành công.

» Công ty luật