Thành lập công ty lữ hành quốc tế

Chúng tôi là nhà đầu tư và muốn thành lập công ty trong nước và xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Do đó, chúng tôi cần luật sư tư vấn?

Luật sư bảo hộ: SB law hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ
1.1. Tư vấn về xin giấy phép

Theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh lĩnh vực lữ hành quốc tế thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp;

– Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 500 triệu đồng (trong trường hợp kinh doanh dịch vụ inbound và outbound); hoặc ký quỹ 250 triệu đồng (nếu chỉ kinh doanh inbound);

– Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;
+ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
+ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện;
+ Có trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
+ Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ.
+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành.
+ Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

  • Có phương án kinh doanh lữ hành;
  • Có cơ sở vật chất phù hợp.

Như vây, Quý Khách hàng muốn kinh doanh lĩnh vực lữ hành quốc tế, Quý Khách hàng cần thực hiện các bước thủ tục sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT Hà Nội;
Bước 2: Đăng ký mẫu dấu và con dấu tại Cơ quan công an Hà Nội;
Bước 3: Đăng bố cáo thành lập trên 03 số báo liên tiếp của báo Trung ương;
Bước 4: Xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà

1.2. Lộ trình thực hiện kế hoạch thành lập công ty và xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký.

1.3. Thời hạn để soạn và rà soát hồ sơ:

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng gửi thông tin đầy đủ theo yêu cầu của chúng tôi.
+ Hồ sơ xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của chúng tôi.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tài liệu đã ký của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra, rà soát lại hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước.

1.4. Thời gian thực hiện các bước thủ tục:

+ Để nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu và mẫu dấu: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở KH&ĐT.
+ Thời gian đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên cơ quan báo chí.
+ Thời gian nhận giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở văn hóa thể thao và du lịch.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

2.1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

+ Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết về việc thành lập doanh nghiệp và xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
+ Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ việc thành lập doanh nghiệp và xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
+ Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
+ Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
+ Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
+ Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2.2. Thực hiện các bước thủ tục:

Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội (Sở KH&ĐT Hà Nội)
Đăng ký mẫu dấu và con dấu tại cơ quan Công an;
Đăng 03 số báo trên báo Trung ương về việc thành lập doanh nghiệp;
Nộp hồ xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
+ Theo dõi hồ sơ trong quá trình thẩm tra hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền;
+ Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận kết quả cho Quý Khách hàng tỉnh

3. PHÍ DỊCH VỤ
4.1 Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 4 như nêu trên, cụ thể như sau:

+ Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu và con dấu pháp nhân, theo dõi cho đến khi nhận được kết quả: 5.000.000 VNĐ/ hồ sơ (Năm triệu đồng);
+ Đăng bố cáo thành lập trên 03 số báo liên tiếp: 800.000 VNĐ (Tám trăm nghìn đồng);
+ Soạn thảo và nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo dõi cho đến khi nhận được kết quả: 50.000.000 VNĐ/hồ sơ (Năm mươi triệu đồng). Phí này không bao gồm chi phí cho chuyên viên khi kiểm tra thẩm định tại cơ sở.
+ Tổng phí dịch vụ chưa bao gồm VAT: 55.800.000 VNĐ (Năm mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng).
+ 0% VAT: 5.580.000 VNĐ (Năm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng);
+ Tổng phí dịch vụ đã bao gồm VAT: 61.380.000 VNĐ (Sáu mươi mốt triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).
+ Phí dịch vụ trên không bao gồm các chi phí phát sinh trên danh nghĩa của Quý Khách hàng ngoài phạm vi dịch vụ nêu tại mục 4, phí dịch vụ ngân hàng để nhận và chuyển tiền, chi phí dịch thuật, công chứng.

3.2. Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 50% tổng phí dịch vụ đã bao gồm VAT.

– 50% tổng phí dịch vụ đã bao gồm VAT còn lại và phí dịch vụ phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán trong 05 ngày làm việc sau khi SB Law hoàn thành việc nhận kết quả cuối cùng.

– Quý khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

>> Tư vấn trước thành lập công ty

Thành lập công ty lữ hành quốc tế: