Tư vấn pháp lý cho vinci construction grands projects

Tư vấn pháp lý  cho VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS là một dự án của Cộng Hòa Pháp tại Việt Nam, dự án nhằm nâng cao năng lực xử lý nước tại các thành phố tại Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện dự án, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS mong muốn được một công ty luật Việt Nam có thể tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về luật thuế  như thuế nhà thầu, thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam, từ những tư vấn này, công ty muốn tuân thủ đúng các quy định của Việt Nam trong quá trình triển khai dự án.

SB đã được VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý về lĩnh vực tư vấn thuế và SBLAW đã cử những luật sư am hiểu luật, có kinh nghiệm, chuyên môn tốt làm việc với nhà đầu tư.

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS đánh giá cao và rất hài lòng với dịch vụ tư vấn của chúng tôi và mong muốn sẽ đồng hành cùng dự án tại Việt Nam.

» Tư vấn Đầu tư vào Việt Nam