Phân biệt ân xá, đặc xá và đại xá

Phân biệt ân xá, đặc xá và đại xá
Ân xá là một đặc ân của Nhà nước trong việc miễn, giảm trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt đối với người phạm tội. Đây là chính sách nhân đạo của nhà nước ta, có ý nghĩa lớn về mặt chính trị- xã hội cho những người phạm tội, tạo điều kiện để người phạm tội được cải tạo, giáo dục trở thành người có ích cho xã hội và nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Ân xá được thực hiện với 2 hình thức là đại xá và đặc xá:

Tiêu chí
phân biệt
Đặc xá Đại xá
Khái niệm Sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước về quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân Biện pháp khoan hồng của Nhà nước nhằm tha tội hoàn toàn và triệt để cho một số loại tội phạm nhất định đối với người phạm tội.
Thẩm quyền
quyết định
Chủ tịch nước Quốc hội
Đối tượng
áp dụng
Người phạm tội đang trong giai đoạn thi hành án phạt tù (người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân) Người phạm tội trong bất cứ giai đoạn nào, từ điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án.
Thời điểm
áp dụng
 – Nhân dịp sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có ý nghĩa lớn về đối nội, đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước;

– Ngày lễ Quốc khánh 2/9 hoặc các ngày lễ khác gắn với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước;

– Khi xét thấy cần thiết

– Không cụ thể.

– Quyết định đại xá được đưa ra trong phiên họp Quốc hội, lấy ý kiến của các đại biểu quốc hội, thường vào những dịp quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

Phạm vi áp dụng Hẹp. Áp dụng cho người phạm tội cụ thể theo tình hình thực tiễn. Phải đáp ứng một số điều kiện mới được đề nghị đặc xá. Rộng. Chỉ loại trừ đối với một số tội phạm nguy hiểm mà nếu đại xá sẽ ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội và an ninh quốc gia.
Hậu quả pháp lý Người được đặc xá sẽ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại nhưng không được xóa án tích ngay và vẫn có tiền án trong lý lịch tư pháp. Người được đại xá sẽ là người không có tội và cũng sẽ không có án tích trong lý lịch tư pháp của mình.
Cơ sở pháp lý Luật đặc xá 2007 Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Từ năm 2009 đến nay, thực hiện Luật Đặc xá, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện 6 đợt đặc xá, tha tù trước thời hạn gần 81.800 phạm nhân và 919 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. ngày 30/11/2016 Chủ tịch nước đã có quyết định đặc xá cho gần 4.200 phạm nhân và gần 200 người đang hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

theo thukyluat.vn

» Tư vấn luật hình sự